ECPAT

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.  

Skrivelse till socialminister Lena Hallengren angående barn placerade i SiS-hem 11 februari 2021

Idag har ECPAT, tillsammans med Barnrättsbyrån, Bris, Maskrosbarn, Rädda Barnen och UNICEF Sverige, skickat en skrivelse till Lena Hallengren att omedelbart vidta åtgärder för barn placerade i SiS-hem. De missförhållanden som finns idag, bland annat i form av våld och sexuella övergrepp från personal, är helt oacceptabla. Nu måste regeringen visa att barnkonventionen gäller i praktiken, även för de barn som är inlåsta på institution och i störst behov av skydd, stöd och behandling.

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.