ECPAT

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från sexuell exploatering av barn. ECPAT arbetar med påverkan, information, programverksamhet och samverkan med myndigheter och näringsliv där det gör störst skillnad. ECPAT Sverige ingår i ett globalt ECPAT-nätverk med 109 organisationer i 96 länder.

Pressmeddelanden
54
Meny

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva3.4.2019 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva. Risken finns att materialet sprids vidare utan samtycke, och det kan hamna på sidor där det finns förövare som utnyttjar bilderna för egna syften. Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva. Det visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT.

Ny forskningsstudie: Stora skillnader i åklagares kunskapsnivå när det gäller internetrelaterade sexualbrott mot barn skapar rättsosäkerhet1.2.2019 07:15:00 CET | Pressmeddelande

Vilken åklagare som driver ett ärende spelar en avgörande roll för hur internetrelaterade sexualbrott mot barn utreds. Det visar en ny forskningsstudie framtagen på uppdrag av ECPAT Sverige. Utöver grundläggande kunskap hos den enskilde åklagaren så visar både studien och aktuella rättsfall att åklagares personliga kvaliteter som mod och engagemang kan få en helt avgörande roll för fallets utgång.

Ny generalsekreterare på ECPAT Sverige har utsetts29.6.2018 09:20:00 CEST | Pressmeddelande

Anna Karin Hildingson Boqvist blir ny generalsekreterare på ECPAT Sverige. Hon jobbar nu som vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin Hildingson Boqvist haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef. -Jag är stolt och glad, men samtidigt ödmjuk inför det svåra men viktiga uppdrag ECPAT har. Jag har arbetat med barns rättigheter hela mitt yrkesliv och vet att barns och ungas egna erfarenheter är oerhört viktiga att ta tillvara. Vi vuxna sitter inte inne med alla svaren, även om vi ofta tror det, säger Anna Karin Hildingson Boqvist. Rekryteringen av en ny generalsekreterare har letts av ECPATs styrelseordförande; Kent Persson. Processen för att hitta rätt person till uppdraget som organisationens högsta chef har noggrant arbetats fram tillsammans med styrelsens övriga ledamöter. -

Kristina Sandberg utsedd till tf generalsekreterare för ECPAT Sverige16.3.2018 06:27:00 CET | Pressmeddelande

ECPATs styrelse har från och med den 12 mars 2018 utsett Kristina Sandberg till tillförordnad generalsekreterare för organisationen. - Styrelsen är glad över att Kristina Sandberg tackat ja till förordnandet. Det skapar en trygghet för organisationen och våra finansiärer att verksamheten nu kan fortsätta stabilt fram till dess att en ny generalsekreterare är rekryterad, säger Kent Persson, styrelseordförande för ECPAT Sverige. - ECPAT är i full fart med att planera insatser under valåret där frågan om barnsexhandel är en av de viktigaste frågorna. Styrelsen har snabbt tillsatt en tf generalsekreterare för att leda verksamheten framåt under den perioden som en rekryteringsprocess pågår för att finna en ny generalsekreterare. Under 2017 har intresset för frågorna ökat och allt fler är villiga att stödja vår verksamhet. Vi känner oss trygga i att kunna rekrytera en ny ledare till vår verksamhet och Kristina Sandberg kommer att kunna bidra till att ECPAT under det viktiga verksamhetsåret 2

ECPAT Sverige joins Canadian Centre for Child Protection in Project Arachnid15.2.2018 06:30:00 CET | Pressmeddelande

This week, the Agenda 2030 for Children: End Violence Solutions Summit is being held in Stockholm. Different actors from a number of countries will meet to discuss and showcase solutions to end violence against children. This also marks the beginning of a new partnership between ECPAT Sweden and the Canadian Centre for Child Protection (C3P). ECPAT Sweden's has been running its hotline since 2006 and it will be the first in Europe to connect with Project Arachnid to combat the growing proliferation of child sexual abuse material on the Internet. Project Arachnid is an automated crawler developed by C3P, which helps reduce the online availability of child sexual abuse material and break the cycle of abuse. Project Arachnid has to date processed over 41 billion files and 1,1 billion web pages. As a result, 80,000 unique images requiring analyst review are found every month. Notices relating to the most egregious of these images are then sent to providers. The need for Project Arachnid wa

ECPAT Sverige först i Europa med effektivt verktyg mot sexualbrott mot barn på nätet15.2.2018 06:30:00 CET | Pressmeddelande

ECPAT Sveriges hotline kommer att som första hotline i Europa arbeta med verktyget Arachnid, som effektivt hittar och tar ned bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn på internet. I veckan hålls den internationella konferensen Solution Summit i Stockholm där olika aktörer från olika länder visar upp metoder och lösningar för att stoppa våld mot barn. Det är också startskottet på ett samarbete mellan ECPAT Sverige och Canadian Center for Child Protection (C3P). Samarbetet innebär att ECPAT Hotline, som drivs av ECPAT Sverige sedan 2006, ansluter sig till systemet och plattformen Arachnid för att motverka spridningen av dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Arachnid är en webcrawler och plattform framtagen av C3P som hittills sökt upp och kontrollerat över 41 miljarder bilder på 1,1 miljarder websidor. Det har resulterat i att ca 80 000 unika bilder och filmer kan identifieras varje månad och att de som ansvarar för de servrar där materialet påträffats får ett meddel

Pressinbjudan: Öppet samråd- så ska EU arbeta för att stoppa barnsexhandeln20.12.2017 10:34:00 CET | Pressmeddelande

I morgon torsdag träffar ECPATs generalsekreterare Anders L Pettersson EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) i ett öppet samråd för att diskutera hur EU kan motverka sexuellt våld och övergrepp mot barn på nätet. Media är välkomna att följa samrådet på plats och Anders L Pettersson är också tillgänglig för enskilda intervjuer i samband med detta. Plats: Europahuset plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm Tid: 21 december kl 13-14.30 I ett direktiv från 2011 har EU-länderna enats om hur sexuell exploatering av barn på nätet ska motverkas. Anna Maria Corazza Bildt ansvarar för betänkandet om hur reglerna ska tillämpas. Nu diskuteras betänkandet med Anders L. Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige, och Åsa Landberg från stiftelsen Allmänna Barnhuset. - Betänkandet innehåller flera viktiga punkter som ECPAT Sverige driver sedan tidigare, bland annat internetoperatörernas ansvar att sluta använda så kallade NAT-system och gå över till den nya standarden för ip-nummer, så a

Nytt sexualkunskapslyft behövs i den svenska skolan12.12.2017 12:11:00 CET | Pressmeddelande

Idag samlas hundratals aktörer från den svenska skolan på Raul Wallenberg Institutet. Tillsammans med gymnasieminister Anna Ekström ska man diskutera hur skolan ska bli fri från sexuella trakasserier. Maria Schillaci, programchef på ECPAT Sverige deltar i mötet och menar att det är hög tid att reformera och uppvärdera sex- och samlevnadskunskapen i skolan. - Det #MeToo har visat är att vi har lång väg kvar till ett jämlikt samhälle. Raden av vittnesmål visar tydligt att det förebyggande arbete mot sexuella övergrepp som sker idag inte är tillräckligt. Rätten till sin egen kropp, vad ett sexuellt övergrepp är och vad man gör om man blir sexuellt ofredad, är viktig kunskap som saknas och som alla barn måste få tillgång till. Genom att stärka barnets kunskap om sin rätt till integritet, sex och samlevnad så stärker vi också barnets skydd mot att utsättas för sexuella övergrepp, menar Maria Schillaci, programchef på ECPAT och leg psykolog. Sverige är bäst i världen på att förebygga en rad

ECPAT får pris av INTERPOL för sin hårda kamp mot barnsexhandel24.11.2017 11:54:00 CET | Pressmeddelande

INTERPOLs pris ”Crimes Against Children” tilldelas 2017 ECPAT för det hårda arbete vi bedrivit mot barnsexhandel i mer än två årtionden. ECPAT är ett nätverk bestående av 103 medlemsorganisationer som idag driver kampen mot barnsexhandel i 93 länder. Vi har under den här tiden arbetat med påverkansarbete för barnets rätt att inte exploateras i någon form av sexhandel. "ECPAT Sverige har sedan det globala nätverket bildades för över 25 år sedan varit en central aktör i kampen mot barnsexhandel. Med fokus på barn i Sverige, svenska förövare och det svenska samhällets relativa förmåga att motverka alla former av sexuell exploatering av barn är utmärkelsen ett kvitto på många år av hårt arbete och ett erkännande att vi är en urstark hållbarhetsorganisation mot barnsexhandel i Sverige. Alla medarbetare har anledning att vara extra stolta", säger Anders L. Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige. På plats för att ta emot priset av INTERPOLs arbetsgrupp för brott mot barn fanns ECPAT

Nya siffror från ECPAT: Antalet tips om barnsexhandel har tredubblats på tre år3.10.2017 07:52:00 CEST | Pressmeddelande

Antalet inkomna tips om sexuell exploatering av barn till ECPAT Hotline fortsätter att öka. Tipsen har mer än tredubblats på tre år. Det visar en ny rapport från barnrättsorganisationen ECPAT Sverige som arbetar med att stoppa sexuell exploatering av barn. 2013 fick ECPAT in 2169 tips och 2016 hade det antalet ökat till 6558 tips. Andelen mycket små barn i de inkomna tipsen ökar också. I 8,5 procent av fallen är det spädbarn som utsätts. Det är en procentuell fördubbling jämfört med förra året.

Pressinbjudan: Konferens om sexuella övergrepp på barn2.10.2017 09:52:00 CEST | Pressmeddelande

Den 5 oktober arrangerar ECPAT Sverige tillsammans med NetClean en konferens på Stockholm Waterfront om lösningar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. Konferensen fördjupar kunskapen om sexuella övergrepp mot barn och spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn. Syftet är att lyfta fram de personer, organisationer och initiativ, i Sverige och internationellt, som gör skillnad på riktigt för att skapa en ljusare framtid för barn världen över. Programmet för dagen finns här: www.skillnadpariktigt.se #Skillnadpåriktigt för samman alla olika aktörer som arbetar med frågan om sexuella övergrepp på barn och spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn. Över 260 personer är anmälda till dagen, och 2017 är tredje året som seminariet anordnas. Årets program innehåller en bred samling aktörer, med såväl svenska som internationella talare. Steven Wilson från Europol, Arnold Guerin från den kanadensiska polisen och Joachim Törngård från Volvo är några av dem. Klockan 14:15 kommer o

ECPAT i Almedalen: Hur kan sexuell exploatering av barn på nätet stoppas?22.6.2017 11:18:00 CEST | Pressmeddelande

Under politikerveckan i Almedalen leder ECPAT Sverige måndagen den 3 juli tre seminarier som från olika vinklar belyser arbetet mot sexuell exploatering av barn på nätet. 10.30-11.30 ÖVERGREPPEN SOM ALDRIG TAR SLUT. HUR KAN LAGEN BÄTTRE SKYDDA BARN MOT SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ NÄTET? Morgan Johansson, justitieminister, Anna Kaldal, docent i processrätt, Stockholms Universitet, Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid, Alexandra Bopp, åklagare, Åklagarmyndigheten, Maria Schillaci, programchef, ECPAT Sverige, Madeleine Sundell, nationell samordnare människohandel, Frälsningsarmén (moderator). 11.30 - 13.00 Vi bjuder på lunchmacka 13.00-14.15 HUR KAN BARNSEXHANDEL PÅ NÄTET STOPPAS? OM VIKTEN AV SAMVERKAN INOM TELEKOMBRANSCHEN. Anders Ygeman, inrikesminister, Marie Trogstam, hållbarhetschef, Telia, Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie, Polisen, Stefan Backman, chefsjurist, Tele 2, Pia Lindhe, kommunikationsdirektör, Telenor, Anders L Petterson, generalsekreterare, ECPAT Sverige, Tove

ECPAT i Almedalen: Sexualundervisning 2.0 – så kan vi förebygga sexuella övergrepp på barn22.6.2017 10:51:00 CEST | Pressmeddelande

Under politikerveckan i Almedalen leder ECPAT Sverige ett seminarium rörande vikten av modern, enhetlig och likvärdig sexualundervisning i svensk skola – och vägen dit. Hur ska sexualundervisning se ut för att förebygga sexuella övergrepp? Hur kan lärare prata med barn och unga i olika åldrar om sexuella övergrepp och exploatering? Hur kan Sverige bli ett föregångsland och försäkra att alla barn i landet får tillgång till högkvalitativ och modern sex- och samlevnadsundervisning? Deltar i seminariet gör barnminister Åsa Regnér, Moa Mannheimer från Barnafrid, kriminolog och barnrättsexpert Nina Rung, Robert Fahlgren från Lärarförbundet, Julia Lindh, förbundsordförande på Sveriges elevråd och Maria Schillaci, programchef ECPAT Sverige. Journalist Caroline Engvall modererar. Seminariet livestreamas på ECPAT Sveriges Facebooksida. När: Måndagen 3 juli kl 09:00 – 10:00 (frukostsmörgås från kl 08:30). Var: Bryggarsalen, Strand hotell i Visby. Välkommen! Under måndagen arrangerar ECPAT ytterli

Kent Persson ny ordförande för ECPAT Sverige3.5.2017 12:45:00 CEST | Pressmeddelande

Kent Persson valdes i tisdags till ny styrelseordförande för ECPAT Sverige. Han efterträder Inger Davidson, som varit ordförande sedan 2014. Kent Persson är utvecklingschef för Heimstaden, ett av nordens största fastighetsbolag, med en bakgrund som partisekreterare för Moderaterna (2012-2015) och kommunalråd i Örebro. - Jag är både stolt och rörd över att ha blivit vald till ordförande för ECPAT. Kampen för barnets rättigheter ska fortsätta och den behöver förstärkas. För det är vår gemensamma framtid det handlar om, det är varje barns rätt att inte utsättas för övergrepp. Jag ser fram emot att vara med i arbetet mot barnsexhandeln och få vara styrelseordförande för ECPAT, säger Kent Persson. I flera nu aktuella frågor krävs en starkare samverkan mellan politiker, civila samhället och näringsliv, och nästa år är det valår. - Jag ser fram emot att få vara med och samtala med partier, beslutsfattare och företag om barnets rätt, och jag hoppas att vi ska kunna få fler att ta sin del av an

Ny forskningsrapport visar på brister i barnpornografilagstiftningen22.2.2017 06:30:00 CET | Pressmeddelande

En ny forskningsrapport, som ECPAT lanserar idag på Internationella Brottsofferdagen, visar på en rad brister i barnpornografilagstiftningen. Rapporten är framtagen av Anna Kaldal, docent i processrätt, och Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet, och gjord på uppdrag av ECPAT Sverige. Syftet var att se över barnpornografibrottet utifrån ett barnrättsperspektiv, och utreda förutsättningarna för bland annat en flytt av brottet till 6:e kapitlet i brottsbalken om sexualbrott. - Brottet ligger idag under brottsbalkens 16:e kapitel och ses därmed som ett brott mot staten. Detta har ECPAT länge velat ändra på. Barnpornografibrottet är i själva verket ett dokumenterat sexuellt övergrepp och borde därför flyttas till 6:e kapitlet brottsbalken som reglerar sexualbrott, säger Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige. Rapporten visar ett starkt samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp mot barn. I nästan hälften
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från sexuell exploatering av barn. ECPAT arbetar med påverkan, information, programverksamhet och samverkan med myndigheter och näringsliv där det gör störst skillnad. ECPAT Sverige ingår i ett globalt ECPAT-nätverk med 109 organisationer i 96 länder.