EIT Digital

EIT Digital är en ledande europeisk organisation inom öppen innovation. Vårt mål är att främja teknikdriven digital innovation och teknisk utbildning för entreprenörer i syfte att skapa ekonomisk tillväxt och ökad livskvalitet i Europa.  Vi sammanför entreprenörer i ett partnerskap med över 130 globala företag, SMEs, start-ups, universitet och forskningsinstitut.

EIT Digital investerar I strategiska områden för att forskningsresultat baserade på digital teknik snabbare ska kunna nå marknaden samt utbildar dagens och morgondagens entreprenörer och ledare i Europa. Våra innovations- och utbildningsprogram sker i och runt våra co-location centres, där studenter, forskare, ingenjörer, affärsutvecklare och entreprenörer samlas och bidrar till att driva den digitala omställningen för att möta dagens samhällsutmaningar.

EIT Digital är en KIC, Knowledge and Innovation Community, etablerad av EIT, European Institute of Innovation and Technology.EIT Digital mobiliserar talanger, idéer, teknologier, investeringar och affärsutveckling över hela Europa för att stimulera digital innovation. EIT Digital har sitt huvudsäte i Bryssel och co-location centers i Berlin, Budapest, Helsingfors, Eindhoven, London, Madrid, Paris, Stockholm, Trento samt en hub i Silicon Valley.

Mer information om EIT Digital: http://www.eitdigital.eu/

Följ oss på Twitter: @EIT_Digital  

Pressmeddelanden
1
Meny

EIT Digital är en ledande europeisk organisation inom öppen innovation. Vårt mål är att främja teknikdriven digital innovation och teknisk utbildning för entreprenörer i syfte att skapa ekonomisk tillväxt och ökad livskvalitet i Europa.  Vi sammanför entreprenörer i ett partnerskap med över 130 globala företag, SMEs, start-ups, universitet och forskningsinstitut.

EIT Digital investerar I strategiska områden för att forskningsresultat baserade på digital teknik snabbare ska kunna nå marknaden samt utbildar dagens och morgondagens entreprenörer och ledare i Europa. Våra innovations- och utbildningsprogram sker i och runt våra co-location centres, där studenter, forskare, ingenjörer, affärsutvecklare och entreprenörer samlas och bidrar till att driva den digitala omställningen för att möta dagens samhällsutmaningar.

EIT Digital är en KIC, Knowledge and Innovation Community, etablerad av EIT, European Institute of Innovation and Technology.EIT Digital mobiliserar talanger, idéer, teknologier, investeringar och affärsutveckling över hela Europa för att stimulera digital innovation. EIT Digital har sitt huvudsäte i Bryssel och co-location centers i Berlin, Budapest, Helsingfors, Eindhoven, London, Madrid, Paris, Stockholm, Trento samt en hub i Silicon Valley.

Mer information om EIT Digital: http://www.eitdigital.eu/

Följ oss på Twitter: @EIT_Digital