Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet. Vi bekämpar ekobrott i Sverige och har även ett samordnande ansvar vad gäller andra myndigheters insatser på området. Verksamheten omfattar hela kedjan från underrättelseverksamhet, utredning och lagföring till process i domstol.

Pressmeddelanden
1
Meny

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet. Vi bekämpar ekobrott i Sverige och har även ett samordnande ansvar vad gäller andra myndigheters insatser på området. Verksamheten omfattar hela kedjan från underrättelseverksamhet, utredning och lagföring till process i domstol.