EQLovesMusic

EQLovesMusic är idéell förening med ett långsiktigt syfte att möjliggöra projekt som lyfter fram och synliggör musikproducenter som inte tillhör den manliga normen. Målet med våra projekt är jobba med jämställdhet inom musikproduktion.

EQLovesMusic är idéell förening med ett långsiktigt syfte att möjliggöra projekt som lyfter fram och synliggör musikproducenter som inte tillhör den manliga normen. Målet med våra projekt är jobba med jämställdhet inom musikproduktion.