Etikrådet

Sedan 2007 samordnar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden arbetet med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. AP-fondernas etikråds arbete med hållbarhet och ägarstyrning bedrivs i syfte att skapa och skydda värden för nuvarande och blivande svenska pensionärer. Etikrådet gör skillnad genom att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Detta bidrar till AP-fondernas möjligheter att uppfylla sitt uppdrag.

 

 

  • Etikrådet

Sedan 2007 samordnar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden arbetet med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. AP-fondernas etikråds arbete med hållbarhet och ägarstyrning bedrivs i syfte att skapa och skydda värden för nuvarande och blivande svenska pensionärer. Etikrådet gör skillnad genom att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Detta bidrar till AP-fondernas möjligheter att uppfylla sitt uppdrag.

 

 

  • Etikrådet