FH Sverige

Patientföreningen FH Sveriges vision är att innan år 2020 skall 80 procent av FH-patienterna vara identifierade, diagnostiserade och ha erbjudits behandling. Barn och syskon till kända FH-patienter skall rutinmässigt erbjudas undersökning och i förekommande fall behandling. För mer information om den ärftliga sjukdomen FH och om föreningen, besök gärna http://www.fhsverige.se

Pressmeddelanden
1
Meny

Patientföreningen FH Sveriges vision är att innan år 2020 skall 80 procent av FH-patienterna vara identifierade, diagnostiserade och ha erbjudits behandling. Barn och syskon till kända FH-patienter skall rutinmässigt erbjudas undersökning och i förekommande fall behandling. För mer information om den ärftliga sjukdomen FH och om föreningen, besök gärna http://www.fhsverige.se