Filmriket

Filmriket är en filmpedagogisk webbplattform som riktar sig till alla grundskoleelever och pedagoger i Sverige. Syftet är att barn och unga ska få verktyg att tolka och granska framtidens kommunikationssätt – rörlig bild. Plattformen är kostnadsfri och tar avstamp i grundskolans läroplan. Bakom projektet står Filmregion Sydost, Filmpool Nord, Region Jönköpings län Film och Studieförbundet Bilda Sydöst. Projektet finansieras av Svenska Filminstitutet och Postkodstiftelsen. 

Pressmeddelanden
2
Meny

Filmriket är en filmpedagogisk webbplattform som riktar sig till alla grundskoleelever och pedagoger i Sverige. Syftet är att barn och unga ska få verktyg att tolka och granska framtidens kommunikationssätt – rörlig bild. Plattformen är kostnadsfri och tar avstamp i grundskolans läroplan. Bakom projektet står Filmregion Sydost, Filmpool Nord, Region Jönköpings län Film och Studieförbundet Bilda Sydöst. Projektet finansieras av Svenska Filminstitutet och Postkodstiftelsen.