Filmriket

Filmriket är en filmpedagogisk webbplattform som riktar sig till alla grundskoleelever och pedagoger i Sverige. Syftet är att barn och unga ska få verktyg att tolka och granska framtidens kommunikationssätt – rörlig bild. Plattformen är kostnadsfri och tar avstamp i grundskolans läroplan. Bakom projektet står Filmregion Sydost, Filmpool Nord, Region Jönköpings län Film och Studieförbundet Bilda Sydöst. Projektet finansieras av Svenska Filminstitutet och Postkodstiftelsen. 

Filmriket är en filmpedagogisk webbplattform som riktar sig till alla grundskoleelever och pedagoger i Sverige. Syftet är att barn och unga ska få verktyg att tolka och granska framtidens kommunikationssätt – rörlig bild. Plattformen är kostnadsfri och tar avstamp i grundskolans läroplan. Bakom projektet står Filmregion Sydost, Filmpool Nord, Region Jönköpings län Film och Studieförbundet Bilda Sydöst. Projektet finansieras av Svenska Filminstitutet och Postkodstiftelsen.