Fondo

Fondo är en oberoende fondplattform där fondsparare ges tillgång till ett brett utbud av fonder, helt utan provisioner eller plattformsavgifter vilket resulterar i ett marknadsledande erbjudande av fonder till lägsta möjliga avgift. Fondo är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen och kunderna omfattas av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet.

Fondo är en oberoende fondplattform där fondsparare ges tillgång till ett brett utbud av fonder, helt utan provisioner eller plattformsavgifter vilket resulterar i ett marknadsledande erbjudande av fonder till lägsta möjliga avgift. Fondo är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen och kunderna omfattas av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet.