Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Medlemmar i Järnvägsentreprenörerna är företag som arbetar med drift och underhåll, markarbeten och nybyggnation av järnvägen. Den svenska järnvägsmarknaden är avreglerad både när det gäller trafik och underhåll av infrastrukturen. Det underhåll som tidigare skötts helt av staten blev nu konkurrensutsatt och medlemmarna i föreningen är övertygade om att detta har gett ett mer kostnadseffektivt underhåll med bibehållen kvalité och säkerhet för järnvägens kunder.

Järnvägsentreprenörerna har 26 medlemmar som tillsammans har en omsättning på drygt 16 miljarder svenska kronor och som sysselsätter ca 8 000 personer. I föreningen ingår också medlemmar som har blandad verksamhet där bara en del berör järnvägens infrastruktur.

Föreningens hemvist är Sveriges Byggindustrier.

  • Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Medlemmar i Järnvägsentreprenörerna är företag som arbetar med drift och underhåll, markarbeten och nybyggnation av järnvägen. Den svenska järnvägsmarknaden är avreglerad både när det gäller trafik och underhåll av infrastrukturen. Det underhåll som tidigare skötts helt av staten blev nu konkurrensutsatt och medlemmarna i föreningen är övertygade om att detta har gett ett mer kostnadseffektivt underhåll med bibehållen kvalité och säkerhet för järnvägens kunder.

Järnvägsentreprenörerna har 26 medlemmar som tillsammans har en omsättning på drygt 16 miljarder svenska kronor och som sysselsätter ca 8 000 personer. I föreningen ingår också medlemmar som har blandad verksamhet där bara en del berör järnvägens infrastruktur.

Föreningens hemvist är Sveriges Byggindustrier.

  • Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer