Gunnar Karlsen Sverige AB

Gunnar Karlsen Sverige AB är en teknisk entreprenör- och servicepartner. Vi erbjuder tekniska installationer och rådgivning som bidrar till betydande energi- och miljövinster i kombination med optimal komfort för byggnadens användare. Våra lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom och flera årtiondens driftserfarenhet. GK-koncernen har ca 1850 medarbetare i Norge, Sverige och Danmark och en omsättning på 3,6 miljarder NOK.

Pressmeddelanden
1
Meny

Gunnar Karlsen Sverige AB är en teknisk entreprenör- och servicepartner. Vi erbjuder tekniska installationer och rådgivning som bidrar till betydande energi- och miljövinster i kombination med optimal komfort för byggnadens användare. Våra lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom och flera årtiondens driftserfarenhet. GK-koncernen har ca 1850 medarbetare i Norge, Sverige och Danmark och en omsättning på 3,6 miljarder NOK.