Hatten Förlag

Vi är det lilla förlaget som har ett engagemang att göra språkinlärning rolig och inspirerande. Barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling har särskilt nytta av våra titlar - men de är självklart roliga och stimulerande för alla! Förlaget producerar de flesta av titlarna i egen regi på en hög professionell nivå.
Pressmeddelanden
1
Meny
Vi är det lilla förlaget som har ett engagemang att göra språkinlärning rolig och inspirerande. Barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling har särskilt nytta av våra titlar - men de är självklart roliga och stimulerande för alla! Förlaget producerar de flesta av titlarna i egen regi på en hög professionell nivå.