Hermods AB
Hermods AB

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vår vision är att vara ledande inom sysselsättning, integration och utbildning. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Hermods är kvalitetsauktoriserade enligt Utbildningsföretagen14.5.2019 14:08:00 CEST | Pressmeddelande

Hermods får kvalitetsstämpel och är kvalitetssäkrat enligt branschorganisationen Almega Utbildningsföretagen. Hermods AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. - Vi är väldigt glada och stolta över beskedet att Hermods kvalitetsarbete godkänts enligt Almega Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Detta är en otroligt viktig kvalitetsstämpel för oss och den visar på att vi levererar god och kvalitetssäkrad utbildning till våra elever, studerande och deltagare, säger Petter Hallman, Utbildningsdirektör på Hermods. Hermods har granskats av en auktorisationsnämnd och uppfyllt kraven för att bli ett auktoriserat utbildningsföretag. I kriterierna för att uppfylla kvalitetskraven ingår bland annat systematiskt kvalitetsarbete, metodutveckling, relevans i utbildningarnas innehåll samt att företaget är en god arbetsgivare. Auktoriserade företag genomgår årligen en

Näringslivet i Östersund tar hjälp av Hermods Yrkeshögskola i sin jakt på rätt kompetens15.4.2019 10:23:00 CEST | Pressmeddelande

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som snabbt visat sig vara ett mycket lyckat koncept. Det beror på att utbildningarna är förankrade i näringslivet och drivs tillsammans med företag. Näringslivets involvering gör att de studerande och företagen delar samma målbild - att de studerande blir anställningsbara. För företagen blir detta en fantastisk rekryteringskanal och de studerande kan känna sig säkra på att deras nyfunna kunskap är relevant och aktuell på arbetsmarknaden. I Östersund bedriver Hermods Yrkeshögskola den 2-åriga utbildningen Redovisningsekonom som är den enda ekonomiutbildningen i sitt slag på orten. Utbildningen startade 2014 och har sedan dess examinerat 85 redovisningsekonomer. Kirsten Johnsson arbetar som ekonomichef på Jämtlands gymnasieförbund och sitter även med i ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppen ser till så att utbildningen håller hög kvalitet och är aktuell. Utöver sitt ledningsgruppsuppdrag föreläser Kirsten i kursen Offentlig redovisning. Hon

Varbergs kommun ger Hermods fortsatt förtroende25.3.2019 10:12:00 CET | Pressmeddelande

Sedan våren 2018 har ett arbete pågått i Varbergs kommun där man väljer att satsa på sin personal och erbjuda sina vårdbiträden en vidareutbildning till undersköterska. Efter en första inventering som gjordes av socialförvaltningen hittades 240 outbildade vårdbiträden inom äldreomsorgen som arbetade i verksamheten. Tack vare ett gott samarbete sedan tidigare så fick Hermods i uppdrag att vidareutbilda dessa 240 personer. Uppdraget drog igång under hösten 2018. Det lyckade konceptet med vidareutbildningen av vårdbiträdena inom äldreomsorgen följs nu upp med att socialförvaltningen väljer att även utbilda sina outbildade medarbetare som jobbar inom funktionsnedsättning, t ex som personliga assistenter, och även den här gången föll valet på Hermods att utföra tjänsten. - Vi är väldigt glada över förtroendet vi fått både från kund och förvaltning att utbilda personalen, det bevisar också vår höga kompetens på vår enhet samt vårt höga kvalitetsarbete som vår kund är så oerhört nöjd med, säg

Hermods får fortsatt förtroende av Pysslingen och Vittra21.12.2018 12:33:00 CET | Pressmeddelande

Hermods får fortsatt förtroende att kompetensutveckla fritidshemspersonal inom Pysslingen och Vittra. I mars 2018 startade Hermods en fritidsledarutbildning för 50 medarbetare inom Pysslingen och Vittra (en del av AcadeMedia). Efter tio månaders studier är nu många av deltagarna examinerade. Resultatet har varit mycket bra och Hermods har nu fått förnyat förtroende från AcadeMedia och startar därför i februari 2019 en ny utbildningsomgång. – Inom både Pysslingen och Vittra finns en strävan att skola och fritidshem ska utgöra en helhet där elevernas utveckling och lärande är gemensamt fokus. En viktig del i det arbetet är att stärka kompetensen hos våra medarbetare. Deltagarna i fritidsledarutbildningen får under 10 månaders tid, via Hermods distansutbildning, undervisning med webbinarier och praktiska moment som genomförs på arbetsplatsen. Att det är en distansutbildning möjliggör för medarbetarna att vara kvar i arbetet parallellt med studierna, säger Veronica Thunborg, kvalitetsutvec
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vår vision är att vara ledande inom sysselsättning, integration och utbildning. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.