Hjärnfonden

Hjärnfonden

100 trappsteg om dagen kan spara samhället miljarder22.9.2021 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Att gå 100 trappsteg om dagen kan ge betydande vinster för samhället, enligt en ny simuleringsmodell som presenteras i samband med Trappans dag den 22 september. Syftet med dagen är att sätta ljus på att vi rör oss allt mindre och att det ökande stillasittandet hotar både vår fysiska och psykiska hälsa. Bakom initiativet står 100 trappsteg, tillsammans med Karolinska Institutet samt organisationerna Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och Suicide Zero.

Hjärnfonden kräver en nationell plan för hjärnan: ett samlat grepp är livsviktigt21.9.2021 08:19:20 CEST | Pressmeddelande

Mer än var tredje svensk drabbas någon gång av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan. Nu tillsätter Hjärnfonden en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag på en plan som tar ett samlat grepp kring hjärnan. Målet är att regeringen så fort som möjligt beslutar om en nationell plan som bidrar till ett samhälle anpassat efter hjärnans behov och förutsättningar.

Barn springer för forskningen om barnhjärnan5.5.2021 17:37:00 CEST | Pressmeddelande

Den 7 maj kommer skolelever från 415 grundskolor i Sverige springa Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet. Det är ett motions- och välgörenhetslopp till förmån för Barnhjärnfonden och hjärnforskningen. Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så svåra att livet inte går att rädda. Idag vet vi för lite om barnhjärnan och det behövs mer forskning och kunskap.

16 miljoner till Hjärnfonden från Postkodlotteriet19.3.2021 16:12:00 CET | Pressmeddelande

Vid Svenska Postkodlotteriets årliga förmånstagarfest den 19 mars tilldelades Hjärnfonden 16 miljoner kronor. Postkodlotteriet delade ut överskottet till 58 ideella organisationer, ett initiativ som bygger på övertygelsen om att ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för en bättre värld. – Stödet från Svenska Postkodlotteriet är mycket värdefullt och ett viktigt bidrag för att driva svensk hjärnforskning framåt. Med mer forskningspengar kan vi hitta bättre botemedel och behandlingar så vi kan rädda fler liv, öka livskvalitén och ge fler friska år till många fler, säger Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden. Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet och betalar för en lott varje månad. Detta genererar ett överskott som går till ideella organisationer. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Postkodlo

Anställda inom välfärden i Västsverige larmar om för hög arbetsbelastning. Hjärnfonden presenterar reformförslag för ett hållbart arbetsliv25.2.2021 09:14:00 CET | Pressmeddelande

Tre av tio av de som arbetar inom kvinnodominerade yrken inom välfärden har en sådan hög stressnivå att de befinner sig i riskzonen för att utveckla utmattningssyndrom. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden. Av alla som är mer stressade nu upplever sju av tio anställda inom välfärden i Västsverige att det beror för hög arbetsbelastning. Sjukskrivningstalen i landet på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa har dominerat sedan 2010. Hjärnfonden vill med 20 nya reformförslag sätta stopp för den ohållbara stressen.

Fler anställda inom välfärden i Östra Mellansverige larmar om för hög arbetsbelastning. Hjärnfonden presenterar reformförslag för ett hållbart arbetsliv25.2.2021 09:12:00 CET | Pressmeddelande

En tredjedel av de som arbetar inom kvinnodominerade yrken inom välfärden har en sådan hög stressnivå att de befinner sig i riskzonen för att utveckla utmattningssyndrom. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden. Östra Mellansverige är det område i landet där man i högst utsträckning upplever den farligt höga stressnivån. Sjukskrivningstalen i landet på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa har dominerat sedan 2010. Hjärnfonden vill med 20 nya reformförslag sätta stopp för den ohållbara stressen.

Anställda inom välfärden i Sydsverige larmar om för hög arbetsbelastning Hjärnfonden presenterar reformförslag för ett hållbart arbetsliv25.2.2021 09:11:00 CET | Pressmeddelande

En fjärdedel av de som arbetar inom kvinnodominerade yrken inom välfärden har en sådan hög stressnivå att de befinner sig i riskzonen för att utveckla utmattningssyndrom. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden. Hälften av alla anställda inom välfärden i Sydsverige upplever mer stress på arbetet under pandemin. Sjukskrivningstalen i landet på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa har dominerat sedan 2010. Hjärnfonden vill med 20 nya reformförslag sätta stopp för den ohållbara stressen.

Hjärnfonden och sju fackförbund: Så kan politiken bidra till bättre arbetsmiljö.24.2.2021 13:18:00 CET | Pressmeddelande

Den ohållbara stressen måste få ett slut. Det är hög tid att flytta fokus från enskilda individers ansvar till ohållbara strukturer i arbetsmiljön. Arbetslivets villkor behöver reformeras. Vi vill se fler som på nationell nivå, liksom i regioner och kommuner såväl som på enskilda arbetsplatser tydligare står upp för arbetsmiljön och att reformer genomförs. Tillsammans representerar vi, medskribenter med Hjärnfonden, över en miljon medlemmar och medarbetare i välfärdssektorn. Den nya arbetsmiljöstrategin som regeringen aviserade i förra veckan räcker inte. Sverige kan bättre. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning ökar risken för utmattningssyndrom, en hjärnsjukdom. Under pandemin har redan hårt pressade yrken arbetat ännu hårdare. Hjärnfonden har låtit 1000 slumpvist valda undersköterskor, lärare, läkare och sjuksköterskor svara på en enkätundersökning från SIFO inklusive ett vetenskapligt validerat stresstest. Den visar att 46 procent upplever mer stress idag jämfört med innan

Anställda inom välfärden larmar om för hög arbetsbelastning - Hjärnfonden presenterar reformförslag för ett hållbart arbetsliv16.2.2021 08:10:00 CET | Pressmeddelande

En tredjedel av de som arbetar inom kvinnodominerade yrken inom välfärden har en sådan hög stressnivå att de befinner sig i riskzonen för att utveckla utmattningssyndrom. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden. Sjukskrivningstalen på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa har dominerat sedan 2010. Hjärnfonden vill med 20 nya reformförslag sätta stopp för den ohållbara stressen.

Replik Aftonbladet Debatt ”Stress på jobbet dödar – det ska vi ändra på”12.2.2021 10:13:00 CET | Pressmeddelande

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en sjukdom som går att förebygga. Hjärnfonden kommer inom kort att lansera en vitbok med 20 förslag för ett arbetsliv där hjärnan inte tar skada. Det var därför med stort intresse som vi mottog regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Tyvärr saknas i stor utsträckning konkreta reformer. Regeringen vill prioritera frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är utmärkt. När det gäller de utsatta yrkena i välfärden är vi övertygade om att den påbörjade tillitsreformen behöver drivas med full kraft. Här finns mer att göra för regeringen. Det är också glädjande att regeringen berör frågan om nya sanktionsavgifter. Vi kommer att föreslå en samlad översyn av reglerna kring arbetsmiljöbrott och andra sanktionsmöjligheter. Det måste gå att utkräva ansvar för farliga arbetsmiljöer, även när det gäller farlig stress. Behovet av mer jämställda arbetsförhållanden återkommer i regeringens strategi. Vi föreslår att det ska bli obligatoriskt att genomföra könsbas

​Hjärnfonden uppvaktar socialminister Hallengren för samtal om självmord bland unga23.10.2020 08:11:00 CEST | Pressmeddelande

Igår träffade Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin socialminister Lena Hallengren för att skynda på arbetet att nå den nollvision som regeringen antog för självmord 2008. Hjärnfonden vill se snabbare införande av åtgärder för unga och att frågan kommer högre upp på agendan. I mötet lämnande Hjärnfonden över drygt 16 500 namnunderskrifter som strömmat in under kampanjen ”upprop för nollvision”.

​E-sportare samlar in pengar till unga med psykisk ohälsa22.10.2020 08:06:00 CEST | Pressmeddelande

Under tre dygn ska e-sportarna Robert Stumsner och Oliver Edlund samla in pengar till förmån för Barnhjärnfonden, en del av Hjärnfonden. Genom ett direktsänt datorspelsevent den 23-25 oktober kommer insamlingen äga rum till förmån för unga med psykisk ohälsa. - Psykisk ohälsa bland unga är ett stort problem och många vågar inte prata om det. Jag vet för jag har själv lidit av depressioner och lever med det än idag. Vår förhoppning med eventet är att lyfta frågan om psykisk ohälsa hos både vuxna och barn samt samla in pengar till forskningen, säger Oliver Edlund, account manager och initiativtagare till Esportshjälpen. Robert Stumsner och Oliver Edlund är två kompisar som delar samma intressen – e-sport och välgörenhet. Efter många år av e-sportspelande bestämde de sig för att starta en privat satsning, Esportshjälpen, med fokus på att göra event till förmån för olika välgörenhetsorganisationer. Idéen med ett direktsänt event är att nå en bredare publik och skapa intresse för deras insa
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Hjärnfonden