Huddinge kommun - politik

Huddinge kommun - politik

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

 • Huddinge kommun - politik
 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • 141 85 Huddinge kommun
 • http://huddinge.se
Pressmeddelanden
47
Meny

Provvalet i KD Huddinge avgjort18.1.2018 11:11 | Pressmeddelande

Kristdemokraternas medlemmar i Huddinge har nu röstat fram vilka personer de vill se på valsedeln till kommun­fullmäktige 2018. Provvalet är rådgivande och den slutliga listan fastställs vid partiavdelningens årsmöte den 21 februari. Provvalet vanns utav Karl Henriksson, Skogås som sedan 2015 är kommunalråd och förskolenämndens ordförande. På andra plats kom Stephanie Hansson, Huddinge som är vice ordförande i äldreomsorgsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige. Dennis Åström Ullström, Huddinge, kom på tredjeplats, ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ombudsman för KDU Stockholm. Sammanlagt kandiderade 21 personer i provvalet. Provvalsresultat topp tre: Karl Henriksson 175 poäng Stephanie Hansson 126 poäng Dennis Åström Ullström 106 poäng För mer information: Karl Henriksson (KD) Johanna Patricius (KD) Kommunalråd Politisk sekreterare 08 – 535 313 51 08 – 535 301 69 karl.henriksson@huddinge.se johanna.patricius@huddinge.se

Huddinge investerar i barnen17.1.2018 10:16 | Pressmeddelande

Den styrande koalitionen i Huddinge väljer att satsa ytterligare 4,8 miljoner kronor på förskolan för 2018. I samband med budgeten för 2018 som togs i juni ökade Huddinge budgeten för förskolan med 16, 3 miljoner kronor. –Inför det nya året väljer vi att prioritera välfärdslöftet om en god förskola för barnen i Huddinge. Vi satsar speciellt på barn i behov av särskilt stöd men gör också en generell satsning på förskolan för att stärka kvaliteten. Dessutom väljer vi att satsa 1,4 miljoner på förbättrad närvarohantering och kommunikation med vårdnadshavarna. Det kommer minska administrationen, öka tryggheten och i förlängningen leda till att personalen får mer tid för barnen, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande. Beslutet tas på kommunfullmäktige den 19 februari. För mer information: Karl Henriksson (KD) Johanna Patricius (KD) Kommunalråd och förskolenämndens ordförande Politisk sekreterare 08 – 535 313 51 08 – 535 301 69 karl.henriksson@huddinge.se johanna.patricius@h

Grönt ljus för ungdomslägenheter i Trångsund16.1.2018 09:43 | Pressmeddelande

Igår tog natur- och byggnadsnämnden beslut om bygglov för än fler lägenheter. Det gäller fastigheten Prinsen 3 där Huge Bostäder ska få möjlighet att bygga. Enligt bygglovet ska det byggas flera mindre lägenheter, som passar sig väl för ungdomar. - Det är positivt att vi i kommunen bygger för alla. Man ska inte behöva flytta ifrån kommunen när man flyttar hemifrån, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden. I bygglovet ryms också bland annat anläggande av en parkering. Bygglovet är en del i Huddinges mycket expansiva och snabba bostadstakt och fastigheten ligger nära Trångsundsvägen och Korpstigen. Huge Bostäder planerar även för hyresbostäder på den näraliggande fastigheten Bonden 1. - Det blir ett niovåningshus nära Trångsunds centrum. Ettorna är på 34 kvadratmeter och tvåorna knappt 50. Det möter ett stort behov i kommunen, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden. Fakta: Totalt byggs 62 lägenheter, varav 17 ettor, 27 tvåor, 1

Liberala valsedlar i Huddinge färdiga14.12.2017 14:53 | Pressmeddelande

Liberalerna har beslutat om sina valsedlar till kommun- och landstingsvalen 2018. Kommunfullmäktigelistan toppas av Malin Danielsson från Trångsund. Malin är idag kommunalråd och gruppledare. Hon är även ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen. – Jag känner mig otroligt hedrad över att ha fått medlemmars förtroende att vara Liberalernas förstanamn och ser fram emot att fortsätta jobba för ett ännu bättre Huddinge. Vi behöver jobba hårt för att fler arbetsplatser ska etableras söder om stan så att färre behöver pendla i långa köer, vi behöver säkerställa att kommunens beslut är transparenta och begripliga och så måste vi jobba för att de där vardagsnära frågorna fungerar som de ska, exempelvis trafiksäkerheten kring barnens skolor, säger Malin Danielsson. Som andra namn valdes Bo Källström från Gladö Kvarn. På plats tre återfinns Sofia Knutz boende i Sjödalen och på plats fyra Cem Delen boende i Segeltorp. Även landstingslistan för

Huddinges skolor klättrar i ranking13.12.2017 07:30 | Pressmeddelande

I SKL:s öppna jämförelser av grundskolor för 2017 klättrar Huddinge från plats 41 till 38 av totalt 290 kommuner. I årets rapport beskriver SKL att många kommuner har svårt att rekrytera lärare. I Huddinge har man dock lyckats väl med att rekrytera behörig personal trots rådande lärarbrist. - Från politiken har vi varit tydliga med att prioritera lärarlönerna och därför har vi också en högre andel behöriga lärare i våra skolor. Det är avgörande för elevernas resultat att vi har kompetent och behörig personal i skolan, säger Jelena Drenjanin (M), grundskolenämndens ordförande. I många delar av landet försämras resultaten i skolan. SKL skriver dock att man ska vara försiktig att dra långtgående slutsatser då det ansträngda läget är kopplat till lärarbristen och att det tillkommit många nyinvandrade elever. I Huddinge fortsätter meritvärdet att öka för elever som är födda i Sverige eller som varit i landet mer än 4 år. - Samtidigt som det är glädjande att resultaten fortsätter öka för de

De här blir ordföranden i kommunens nya fastighetsbolag12.12.2017 09:00 | Pressmeddelande

I samband med att Huge Fastigheter AB splittrats och blivit två stycken bolag beslutade kommunfullmäktige den 11 november att Gunilla Helmerson (M) och Tomas Hansson (KD) blir nya ordföranden för Huge Bostäder AB respektive Huddinge Samhällsfastigheter AB. – Jag ser fram emot det nya uppdraget som ordförande i bolaget. Huddinge Samhällsfastigheter AB har en viktig roll i att bygga, äga och förvalta verksamhetslokaler åt Huddinge kommun. Min ambition är att vi ska hitta bra och kostnadseffektiva lösningar som gagnar kommunen och dess invånare. Jag har tidigare som kommunalråd arbetat nära de kommunala verksamheterna och det är kunskaper som jag hoppas kunna bidra med i bolaget, säger Tomas Hansson (KD). Båda har sedan tidigare suttit i styrelsen för Huge Fastigheter AB där Gunilla Helmerson var ordförande medan Tomas Hansson var ledamot. – Med mina tidigare erfarenheter från kommunens olika fastighetsbolag vill jag bidra till att klokt förvalta Huge bostäder AB:s stora bostadsbestånd så

Ny satsning mot klotter i Huddinge29.11.2017 14:30 | Pressmeddelande

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen i Huddinge att ställa sig bakom de nya riktlinjerna mot klotter, eller klotterrelaterad skadegörelse som det heter i beslutet. Det innebär en ambitionshöjning mot tidigare arbete och samtidigt skjuts mer pengar till. - Det är en viktig satsning för ett trivsammare och tryggare Huddinge. Vi vet idag alltmer om betydelsen av rena och snygga offentliga miljöer. Att hålla rent från klotter är bra för tryggheten, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande arbete. Den nuvarande klotterpolicyn kommer att ersättas av de nya riktlinjerna. De har tagits fram efter remiss till nämnderna och planeras att slutgiltigt antas vid kommunfullmäktiges möte den 11 december. - De nya riktlinjerna innebär en nolltolerans mot klotter, ökade resurser för effektiv klottersanering samt förebyggande arbete. Vårt mål är nu att halvera saneringskostnaderna, säger Christian Ottosson (C). Presskontakt: Christian Ottosson (C), kommunalråd chris

Ny skola med naturvärden planeras i Segeltorp29.11.2017 07:30 | Pressmeddelande

Långsjöskolan, som blir en ny skola i Segeltorp, ska byggas intill naturreservatet Gömmaren. Skolans utformning kommer att planeras efter omkringliggande område som både har inslag av villabebyggelse men också av många naturvärden. I detaljplanen har träd och andra växtligheter bevarats och kringliggande djurliv skonas med bland annat ett grodhotell, fågelholkar och fladdermusholkar. - Äntligen är detaljplanen framme för antagande. Projekteringen har redan påbörjats för en effektiv och snabb process. Vi har försökt arbeta in så mycket av de kringboendes synpunkter som möjligt för att få en trafiksäker miljö i området. Nu håller vi alla tummar vi har för att planen inte ska bli överklagad så att barnen äntligen får sin skola, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Skolan har redan smygstartat sin verksamhet i Segeltorpsskolans lokaler. Skolan planeras att rymma runt 360 elever i årskurserna f-3. - Det finns ett ökande behov av fler skolplatser i S

Grönt ljus för 137 lägenheter i Huddinge20.11.2017 16:32 | Pressmeddelande

Under måndagens natur- och byggnadsnämnd beslutades att ge grönt ljus för den nya fastigheten Brandstegen 10. Med bygglovet på plats kan byggnationen av flerbostadshuset starta. Fastigheten ligger i Storängen. - Det är alltid en rolig känsla att klubba igenom beslut som gör det möjligt för fler att bli Huddingebor. Ett växande Storängen ger underlag för ett levande Huddinge centrum, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden. I fastigheten ryms också 261 cykelparkeringar, för att främja hållbara transporter. Det kommer att finnas 72 parkeringsplatser för de boende. Förutom lägenheter kommer det i samma kvarter också inrymmas särskilt LSS-boende och förskola, något som gör området attraktivt för flera. Kombinationen av små och större lägenheter ger möjlighet för både singelhushåll och familjer att slå rot i Huddinge. Fakta: Antal lägenheter: 137 1 RoK : 27 st 2 RoK: 51 st. 3 RoK: 46 st. 4 RoK: 13 st. För mer information: Christian Ottosson (C) christian.ottoss

Huddinge får 22 miljoner för sin höga bostadsbyggnadstakt20.11.2017 10:54 | Pressmeddelande

Huddinge är återigen en av de kommuner som får mest pengar i Stockholms län för sin höga bostadsbyggnadstakt. Boverket har presenterat vilka kommuner som beviljas bidrag för ökat bostadsbyggande 2017 och Huddinge får 22 miljoner för alla bostäder som fått startbesked under föregående år. Totalt fick 995 bostäder startbesked 2016 och Huddinge hamnar topp 5 av Stockholms kranskommuner. - Vi har höga ambitioner på bostadsbyggandet för att vi vet att det idag är alldeles för många unga som inte kan flytta hemifrån, familjer som inte hittar tillräckligt stort boende och personer som behöver tacka nej till jobb för att man inte hittar bostad i Stockholmsregionen, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge. - Det är ett glädjande besked att vi återigen toppar listan med vår höga bostadstakt. Vi har en stark tillväxt på frammarsch och de här pengarna hjälper oss att växa ännu mer, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Fö

Nytt tillagningskök på Vista förskola16.11.2017 09:00 | Pressmeddelande

Idag får de närmare 75 förskolebarnen på Vista förskola maten ifrån Vistaskolan, men detta kommer det att bli ändring på. Förskolan Vista i Flemingsberg kommer nämligen att få ett nytt tillagningskök till hösten 2018. – I Huddinge satsar vi på tillagningskök på våra förskolor. Bra mat gör att barnen mår bättre och ökar kvaliteten i verksamheten, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden och kommunalråd. Beslutet kommer att fattas på kommunstyrelsen den 29 november. -När Huddinge växer är inte bara viktigt att vi ser till att det finns förskolor och skolor på plats i tid. Vi måste också underhålla och utveckla de lokaler som vi redan idag har så att vår personal kan bedriva en bra verksamhet för våra barn och elever, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. För mer information: Karl Henriksson (KD) Malin Danielsson (L) Kommunalråd och förskolenämndens Kommunalråd med ansvar för ordförande samhällsbyggnadsfrågor 08 – 535 313 51 08-535

Sveriges första kvinnliga läkare ger namn åt nytt gymnasium i Flemingsberg9.11.2017 07:36 | Pressmeddelande

Ett nytt gymnasium med inriktning på naturvetenskap och life-science ska etableras i Flemingsberg. I går kväll beslöt gymnasienämnden i Huddinge att skolan ska heta Widerströmska gymnasiet efter Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Olivia Widerström. - I dessa korridorer och klassrum kommer en del av morgondagens läkare, forskare och entreprenörer att formas. Karolina Olivia Widerström är en förebild som passar perfekt med skolans inriktning och anda, säger Christina Eklund (M), gymnasienämndens ordförande En jury har under en period arbetat fram olika namnförslag och även diskuterat potentiella namn med gymnasieungdomar under Huddinges skoldialoger. Tidigt i processen dök flera kvinnonamn upp. - Det finns så många kvinnor genom historien som förtjänar att lyftas och nu har vi ett unikt tillfälle att få hylla en kvinna som har haft stor betydelse för den medicinska världen men också för kvinnors rättigheter, det gör mig riktigt stolt, fortsätter Christina Eklund (M), gymnasienämn

Förintelslseöverlevare får Vitsippspris27.10.2017 09:44 | Pressmeddelande

Den 25 oktober delade Kristdemokraterna i Huddinge ut Vitsippspriset till Piotr Zettinger, en av överlevarna frånFörintelsen. Som fyraåring smugglades Piotr ut från det judiska gettot i Warszawa och fördes i säkerhet. Av 80 000 barn i gettot var han en av 4000 överlevande. - Jag är mycket glad över att Piotr får årets Vitsippspris. Som överlevande från Förintelsens grymheter delar han med stort engagemang med sig av sina upplevelser. I dagens samhälle där främlingsfientlighet och rasism ökar är denna kunskapsöverföring till unga generationer ovärderlig, säger Tomas Hansson (KD), ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge. Kristdemokraterna i Huddinge delar årligen ut Vitsippspriset till en person eller organisation som i kristdemokratisk anda verkar för ett mänskligare samhälle. På det sättet väljer partiavdelningen att uppmärksamma positiva krafter och initiativ i Huddinge kommun. Tidigare pristagare är bland annat Elise Lindqvist. För mer information: Johanna Patricius (KD) Politisk

Gör moms för vård, skola och omsorg rättvis23.10.2017 09:22 | Pressmeddelande

På Kristdemokraternas riksting i helgen valde partiet att anta en motion av Karl Henriksson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, om att verka för en statlig utredning, så att alla aktörer inom välfärdssektorn får likvärdiga momsvillkor. Inom till exempel äldreomsorgen och förskolan finns det idag olika skatteregler beroende på om den som äger byggnaden eller driver verksamheten är ett företag, en förening, en kommun eller en annan offentlig myndighet. – Skattesystemet ska vara enkelt, tydligt och lika för alla. Olika momsregler för olika utförare inom vård, skola och omsorg är inte en hållbar lösning. Vi kristdemokrater är de som hela tiden går i bräschen för valfrihet i välfärden, därför är jag glad att vi nu också tagit ställning för en momsreform som ger jämlika regler för alla aktörer i välfärden, säger en nöjd Karl Henriksson i en kommentar. För mer information: Karl Henriksson (KD) Johanna Patricius (KD) Kommunalråd Politisk sekreterare 08 – 535 313 51 08 – 535 301 69 karl

Dronjak vann strid om naturreservat på M-stämman14.10.2017 13:12 | Pressmeddelande

Moderaternas partistämma i Örebro pågår för fullt. Bland annat röstades ett paket av förslag för ökat bostadsbyggande igenom. Ett av förslagen handlade om att ta ifrån kommunerna rätten att inrätta naturreservat. Daniel Dronjak som är Huddinges ombud på partistämman föreslog att kommunerna ska få behålla rätten att inrätta naturreservat men också införa rätten att upplösa dem. Med siffrorna 107-102 vann Dronjaks förslag. - Förslaget innebar en inskränkning av det kommunala självstyret. Få saker blir bättre av att regeringen tar över ansvaret. Att göra avvägningen mellan vad som är viktigt att bevara och vad som ska bebyggas och utvecklas är ett grundläggande ansvar för kommunen och ska så framöver vara, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande. - Samtidigt är det bra att det blir lättare att upplösa naturreservat. Det är rimligt och rätt att framtida generationer får bestämma över hur kommunens mark ska användas, avslutar Daniel Dronjak (M). Daniel Dronjak (M), kommunstyre

 • 1
 • 2
 • 3
 • Sista
 • >>

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

 • Huddinge kommun - politik
 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • 141 85 Huddinge kommun
 • http://huddinge.se