Huddinge kommun - politik

Huddinge kommun - politik

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

 • Huddinge kommun - politik
 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • 141 85 Huddinge kommun
 • http://huddinge.se
Pressmeddelanden
54
Meny

Rekordstor satsning på förskolan i budget för 201914.5.2018 14:19 | Pressmeddelande

I koalitionens förslag till budget för 2019 finns ett tydligt fokus på barn och unga. De största satsningarna har riktats till kommunens förskoleverksamheter där man satsar 16,8 miljoner kronor extra utöver den ordinarie uppräkningen för att minska barngrupperna och öka andelen förskollärare. I förslaget till budget finns också en fortsatt prioritering av barn i behov av särskilt stöd med en extra satsning på 3,8 miljoner kronor.

Provvalet i KD Huddinge avgjort18.1.2018 11:11 | Pressmeddelande

Kristdemokraternas medlemmar i Huddinge har nu röstat fram vilka personer de vill se på valsedeln till kommun­fullmäktige 2018. Provvalet är rådgivande och den slutliga listan fastställs vid partiavdelningens årsmöte den 21 februari. Provvalet vanns utav Karl Henriksson, Skogås som sedan 2015 är kommunalråd och förskolenämndens ordförande. På andra plats kom Stephanie Hansson, Huddinge som är vice ordförande i äldreomsorgsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige. Dennis Åström Ullström, Huddinge, kom på tredjeplats, ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ombudsman för KDU Stockholm. Sammanlagt kandiderade 21 personer i provvalet. Provvalsresultat topp tre: Karl Henriksson 175 poäng Stephanie Hansson 126 poäng Dennis Åström Ullström 106 poäng För mer information: Karl Henriksson (KD) Johanna Patricius (KD) Kommunalråd Politisk sekreterare 08 – 535 313 51 08 – 535 301 69 karl.henriksson@huddinge.se johanna.patricius@huddinge.se

Huddinge investerar i barnen17.1.2018 10:16 | Pressmeddelande

Den styrande koalitionen i Huddinge väljer att satsa ytterligare 4,8 miljoner kronor på förskolan för 2018. I samband med budgeten för 2018 som togs i juni ökade Huddinge budgeten för förskolan med 16, 3 miljoner kronor. –Inför det nya året väljer vi att prioritera välfärdslöftet om en god förskola för barnen i Huddinge. Vi satsar speciellt på barn i behov av särskilt stöd men gör också en generell satsning på förskolan för att stärka kvaliteten. Dessutom väljer vi att satsa 1,4 miljoner på förbättrad närvarohantering och kommunikation med vårdnadshavarna. Det kommer minska administrationen, öka tryggheten och i förlängningen leda till att personalen får mer tid för barnen, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande. Beslutet tas på kommunfullmäktige den 19 februari. För mer information: Karl Henriksson (KD) Johanna Patricius (KD) Kommunalråd och förskolenämndens ordförande Politisk sekreterare 08 – 535 313 51 08 – 535 301 69 karl.henriksson@huddinge.se johanna.patricius@h

Grönt ljus för ungdomslägenheter i Trångsund16.1.2018 09:43 | Pressmeddelande

Igår tog natur- och byggnadsnämnden beslut om bygglov för än fler lägenheter. Det gäller fastigheten Prinsen 3 där Huge Bostäder ska få möjlighet att bygga. Enligt bygglovet ska det byggas flera mindre lägenheter, som passar sig väl för ungdomar. - Det är positivt att vi i kommunen bygger för alla. Man ska inte behöva flytta ifrån kommunen när man flyttar hemifrån, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden. I bygglovet ryms också bland annat anläggande av en parkering. Bygglovet är en del i Huddinges mycket expansiva och snabba bostadstakt och fastigheten ligger nära Trångsundsvägen och Korpstigen. Huge Bostäder planerar även för hyresbostäder på den näraliggande fastigheten Bonden 1. - Det blir ett niovåningshus nära Trångsunds centrum. Ettorna är på 34 kvadratmeter och tvåorna knappt 50. Det möter ett stort behov i kommunen, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden. Fakta: Totalt byggs 62 lägenheter, varav 17 ettor, 27 tvåor, 1

Liberala valsedlar i Huddinge färdiga14.12.2017 14:53 | Pressmeddelande

Liberalerna har beslutat om sina valsedlar till kommun- och landstingsvalen 2018. Kommunfullmäktigelistan toppas av Malin Danielsson från Trångsund. Malin är idag kommunalråd och gruppledare. Hon är även ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen. – Jag känner mig otroligt hedrad över att ha fått medlemmars förtroende att vara Liberalernas förstanamn och ser fram emot att fortsätta jobba för ett ännu bättre Huddinge. Vi behöver jobba hårt för att fler arbetsplatser ska etableras söder om stan så att färre behöver pendla i långa köer, vi behöver säkerställa att kommunens beslut är transparenta och begripliga och så måste vi jobba för att de där vardagsnära frågorna fungerar som de ska, exempelvis trafiksäkerheten kring barnens skolor, säger Malin Danielsson. Som andra namn valdes Bo Källström från Gladö Kvarn. På plats tre återfinns Sofia Knutz boende i Sjödalen och på plats fyra Cem Delen boende i Segeltorp. Även landstingslistan för

Huddinges skolor klättrar i ranking13.12.2017 07:30 | Pressmeddelande

I SKL:s öppna jämförelser av grundskolor för 2017 klättrar Huddinge från plats 41 till 38 av totalt 290 kommuner. I årets rapport beskriver SKL att många kommuner har svårt att rekrytera lärare. I Huddinge har man dock lyckats väl med att rekrytera behörig personal trots rådande lärarbrist. - Från politiken har vi varit tydliga med att prioritera lärarlönerna och därför har vi också en högre andel behöriga lärare i våra skolor. Det är avgörande för elevernas resultat att vi har kompetent och behörig personal i skolan, säger Jelena Drenjanin (M), grundskolenämndens ordförande. I många delar av landet försämras resultaten i skolan. SKL skriver dock att man ska vara försiktig att dra långtgående slutsatser då det ansträngda läget är kopplat till lärarbristen och att det tillkommit många nyinvandrade elever. I Huddinge fortsätter meritvärdet att öka för elever som är födda i Sverige eller som varit i landet mer än 4 år. - Samtidigt som det är glädjande att resultaten fortsätter öka för de

De här blir ordföranden i kommunens nya fastighetsbolag12.12.2017 09:00 | Pressmeddelande

I samband med att Huge Fastigheter AB splittrats och blivit två stycken bolag beslutade kommunfullmäktige den 11 november att Gunilla Helmerson (M) och Tomas Hansson (KD) blir nya ordföranden för Huge Bostäder AB respektive Huddinge Samhällsfastigheter AB. – Jag ser fram emot det nya uppdraget som ordförande i bolaget. Huddinge Samhällsfastigheter AB har en viktig roll i att bygga, äga och förvalta verksamhetslokaler åt Huddinge kommun. Min ambition är att vi ska hitta bra och kostnadseffektiva lösningar som gagnar kommunen och dess invånare. Jag har tidigare som kommunalråd arbetat nära de kommunala verksamheterna och det är kunskaper som jag hoppas kunna bidra med i bolaget, säger Tomas Hansson (KD). Båda har sedan tidigare suttit i styrelsen för Huge Fastigheter AB där Gunilla Helmerson var ordförande medan Tomas Hansson var ledamot. – Med mina tidigare erfarenheter från kommunens olika fastighetsbolag vill jag bidra till att klokt förvalta Huge bostäder AB:s stora bostadsbestånd så

Ny satsning mot klotter i Huddinge29.11.2017 14:30 | Pressmeddelande

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen i Huddinge att ställa sig bakom de nya riktlinjerna mot klotter, eller klotterrelaterad skadegörelse som det heter i beslutet. Det innebär en ambitionshöjning mot tidigare arbete och samtidigt skjuts mer pengar till. - Det är en viktig satsning för ett trivsammare och tryggare Huddinge. Vi vet idag alltmer om betydelsen av rena och snygga offentliga miljöer. Att hålla rent från klotter är bra för tryggheten, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande arbete. Den nuvarande klotterpolicyn kommer att ersättas av de nya riktlinjerna. De har tagits fram efter remiss till nämnderna och planeras att slutgiltigt antas vid kommunfullmäktiges möte den 11 december. - De nya riktlinjerna innebär en nolltolerans mot klotter, ökade resurser för effektiv klottersanering samt förebyggande arbete. Vårt mål är nu att halvera saneringskostnaderna, säger Christian Ottosson (C). Presskontakt: Christian Ottosson (C), kommunalråd chris

Ny skola med naturvärden planeras i Segeltorp29.11.2017 07:30 | Pressmeddelande

Långsjöskolan, som blir en ny skola i Segeltorp, ska byggas intill naturreservatet Gömmaren. Skolans utformning kommer att planeras efter omkringliggande område som både har inslag av villabebyggelse men också av många naturvärden. I detaljplanen har träd och andra växtligheter bevarats och kringliggande djurliv skonas med bland annat ett grodhotell, fågelholkar och fladdermusholkar. - Äntligen är detaljplanen framme för antagande. Projekteringen har redan påbörjats för en effektiv och snabb process. Vi har försökt arbeta in så mycket av de kringboendes synpunkter som möjligt för att få en trafiksäker miljö i området. Nu håller vi alla tummar vi har för att planen inte ska bli överklagad så att barnen äntligen får sin skola, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Skolan har redan smygstartat sin verksamhet i Segeltorpsskolans lokaler. Skolan planeras att rymma runt 360 elever i årskurserna f-3. - Det finns ett ökande behov av fler skolplatser i S
 • 1
 • 2
 • 3
 • Sista
 • >>

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

 • Huddinge kommun - politik
 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • 141 85 Huddinge kommun
 • http://huddinge.se