Inera AB

Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Inera ägs av SKR, regioner och kommuner. Inera koordinerar och stöttar utveckling för  regioner och kommuner kring digitala lösningar. Exempel på tjänster som regioner valt att samarbeta kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. Samverkan gäller även läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Inera ansvarar för den tekniska infrastrukturen och arkitekturen som är en förutsättning för de nationella tjänsterna.

 

 

 

Digital utveckling för hela Sveriges vård i 1177 Vårdguiden24.6.2020 08:30:42 CEST | Pressmeddelande

Smittspridningen av covid-19 har ökat takten i vårdens digitalisering, med nya nationella och regionala lösningar. Inom ramen för överenskommelsen mellan SKR och regeringen om God och nära vård har Inera på kort tid utvecklat nya funktioner i 1177 Vårdguiden. När behovet av provtagning för covid-19 ökade veckorna innan midsommar skruvades utvecklingstakten upp ytterligare. Ett par dagar efter lansering hade mer än 100 000 stockholmare beställt provtagningar via 1177 Vårdguiden och stora delar av landet är på gång att använda den möjligheten.

Kommuner visar journalinformation via 1177 Vårdguiden11.6.2020 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård, via nätet och genom inloggning i 1177 Vårdguiden. Anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat har tidigare funnits tillgängliga via tjänsten Journalen som används av alla regioner. Nu har även kommunerna bestämt att låta invånare att ta del av sin kommunala journalinformation via 1177 Vårdguiden. Först ut är Västerås stad och kommunerna i Jönköpings län.

Digitalt möte – ny och kraftfull produkt för video- och distansmöten i kommuner och regioner3.6.2020 09:57:41 CEST | Pressmeddelande

Samhället har på kort tid ställt om och anpassat arbetssätt från fysiskt till digitalt via video och distansmöten. I regioner och kommuner har behoven ökat radikalt i olika verksamheter. För att möta de större behoven har Inera och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) på kort tid nu utvecklat den nya tjänsten Digitalt möte, inom tjänsten Video- och distansmöte. Digitalt möte skapar nytta för kommuner och regioner, eftersom det blir både säkrare och enklare att använda videomöten för kontakt med invånare och för förvaltning.

Samarbetsavtal för tjänstelegitimation uppsagt22.1.2019 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Inera och Försäkringskassan har sagt upp sitt samarbetsavtal kring en gemensam lösning för tjänstelegitimation inom offentlig sektor. - Under arbetets gång har vi sett att behoven från våra kunder ser så pass olika ut att det rimliga är att avbryta arbetet och att var och en fokuserar på att lösa sina frågeställningar på varsitt håll, säger Stefan Olowsson it-direktör på Försäkringskassan. E-identitet för offentlig sektor, Efos, skulle bli en gemensam lösning för tjänstelegitimation för Ineras och Försäkringskassans kunder. Men olika behov och kravbilder gör att man nu säger upp samarbetsavtalet. - Våra kunder inom det statliga området har andra krav jämfört med Ineras kunder som finns inom kommunal och landstingsdriven hälso- och sjukvård. De olika kraven leder till väldigt olika kostnader för tjänsten och därmed är det mer logiskt att vi i stället har två olika driftställen för tjänsten, säger Stefan Olowsson. De myndigheter, kommuner och landsting som skulle börja använda Efos får n

1177 Vårdguiden som app14.1.2019 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Nu finns 1177 Vårdguiden att ladda ner som app. Syftet med appen är att förenkla för invånare att nå 1177 Vårdguidens olika tjänster. Den finns tillgänglig via App Store och Google Play. Appen är utvecklad i ett samarbete mellan Inera, som äger 1177 Vårdguiden, och Region Stockholm. Den första versionen består av en startsida med genvägar till 1177.se och till 1177 Vårdguidens e-tjänster och möjlighet att ringa 1177 Vårdguiden på telefon. Det finns även genvägar för att nå sin journal och läkemedelstjänster. Appen är en del av Ineras arbete med Första linjens digitala vård. Det arbetet har ett särskilt fokus på hur digitala lösningar kan bidra till att möta behovet att ta emot och vägleda patienten, allt från invånare som har en ny medicinsk frågeställning till invånare med kroniska hälsoproblem. Samtliga regioner i Sverige har ställt sig bakom en målbild för utvecklingen inom första linjens vård. Syftet är att öka tillgängligheten till rätt information och rätt vård, erbjuda flera kan

Patienter positiva till journalen via 1177 Vårdguiden8.11.2018 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Nu har en omfattande nationell studie publicerats med fokus på patienters uppfattning om att kunna läsa sin journal via 1177 Vårdguiden. Patienter ställer sig mycket positiva till de möjligheter som detta ger. Läs mer om studien här Studien visar att: tillgång till provsvar är den viktigaste funktionen för patienter patienter främst läser sin journal för att få en översikt över sin hälsa och sina kontakter med vården, samt för att följa upp vad som dokumenterats vid ett vårdbesök patienterna är mycket positiva till att få enkel tillgång till sin egen journal och de möjligheter som detta ger patienter vill ha tillgång till information i journalen så fort som möjligt, helst inom ett dygn efter besök/provtagning Sedan årsskiftet kan invånare i hela landet logga in på 1177.se för att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården. Bara under 2018 har det gjorts tio miljoner inloggningar. - Studien bekräftar att människor uppskattar möjligheten att i lugn och ro kunna läsa sin patientjo

Rekordmånga läser sin journal via 1177 Vårdguiden11.10.2018 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Fler och fler loggar in på 1177.se för att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården. Bara under 2018 har det gjorts tio miljoner inloggningar. Sedan årsskiftet kan invånare i hela landet använda tjänsten, som nu har över två miljoner unika användare. Vilken slags information man kan få tillgång till varierar fortfarande över landet. Målet är att år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. - Det är positivt att allt fler invånare upptäcker möjligheten att i lugn och ro kunna läsa sin patientjournal via 1177.se. Det ökar möjligheten till att bli delaktig i vården och få inflytande över sin hälsosituation, säger Sofie Zetterström, vice VD för Inera, ett bolag som koordinerar och utvecklar digitala tjänster på uppdrag av Sveriges landsting, regioner och kommuner. Forskning och undersökningar visar att invånare tycker att de har stor nytta av tjänsten, känner sig bättr

AI kan spela viktig roll i första linjens vård i framtiden27.6.2018 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande: Med rätt förutsättningar kan artificiell intelligens och automatisering spela en viktig roll i första linjens vård. Inera, ett offentligägt bolag som utvecklar digitala lösningar för landsting, regioner och kommuner, presenterar två rapporter och anordnar seminarier i Almedalen 3 juli om digitalisering, automatisering och AI i offentlig sektor. 1177 Vårdguiden har som helhet en mycket hög kännedom och ett högt förtroende. Varje månad har 1177.se ca åtta miljoner besök och telefonrådgivningen besvarar runt 450 000 samtal. Antalet inloggningar för att exempelvis boka tid eller läsa sin journal ökar snabbt. För att kunna fortsätta att vara en viktig aktör i det digitala vårdlandskapet behöver 1177 Vårdguiden vidareutvecklas. Med ett automatiserat verktyg kan invånaren sköta flera av faserna själv, från att bedöma sina egna symtom till att få ett digitalt vårdmöte. Först i sista fasen kommer ett fysiskt vårdmöte, om det visar sig behövas. Invånaren får fler verktyg för att

Missvisande i media om journalinformation och nätläkare21.5.2018 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det förekommer uppgifter i media om att journaler på ett otillbörligt sätt har spridits till nätläkare. Det stämmer inte. Inga journaler har spridits på det sätt som antyds. Bakgrunden till uppgifterna är att en av de digitala vårdaktörerna, så kallade nätläkare, har ett avtal med Inera om att använda tjänsten Nationell patientöversikt. - Patientdatalagen gäller för nätläkare också. Man får bara läsa journaler för en patient där man har en vårdrelation och där patienten har gett sitt samtycke, säger Sofie Zetterström, vice vd, Inera. Alla vårdgivare i den offentligt finansierade vården, till exempel nätläkare, kan få tillgång till journalinformation via Nationell patientöversikt, när det finns en patientrelation och där man fått ett samtycke från en patient. Man måste också ha ett avtal med Inera för sammanhållen journalföring. Detta regleras i Patientdatalagen. Att ha tillgång till så fullständig journalinformation som möjligt är ytterst en patientsäkerhetsfråga och är tydligt reglera
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Inera ägs av SKR, regioner och kommuner. Inera koordinerar och stöttar utveckling för  regioner och kommuner kring digitala lösningar. Exempel på tjänster som regioner valt att samarbeta kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. Samverkan gäller även läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Inera ansvarar för den tekniska infrastrukturen och arkitekturen som är en förutsättning för de nationella tjänsterna.