Innovationsföretagen

Välkommen till Innovationsföretagen - innovativ design för smarta samhällen

Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivarförbund som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Läs mer på www.innovationsforetagen.se

Sverige behöver en näringslivsinriktad forskningspolitik14.11.2019 10:22:34 CET | Pressmeddelande

Regeringens arbete med att förbereda nästa års forskningsproposition har påbörjats. Forskningspropositionen sätter ramarna för forsknings- och innovationspolitiken under de kommande fyra åren. I propositionen adresseras både samhällsutmaningar av generell natur och de behov som finns av att stärka Sverige som kunskapsnation. Det svenska näringslivet, både industrin och tjänstesektorn, är hårt utsatt för internationell konkurrens inte minst från lågkostnadsländer.

Avmattning och lägre investeringar i FoU31.10.2019 13:24:21 CET | Pressmeddelande

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen med marknadssituationen för innovativa arkitekt- och ingenjörsföretag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Rapporten signalerar om en avmattning över hela sektorn med försämrad lönsamhet som följd, samt om vikande investeringar i forskning och utveckling (FoU). Tidsbrist och låga marginaler anges som orsaker bakom de låga investeringarna. Avmattningen kan frigöra tid till ökade investeringar. Men finns pengarna om lönsamheten försämras?

Försiktighetskulturen gör svenskarna till innovativa medelmåttor – ny rapport från Innovationsföretagen1.7.2019 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Sverige och svenskarna uppfattas gärna som ett av världens mest innovativa folk. En bild som vi med stolthet reproducerar. Vi tar till oss ny teknik, är tidiga med att anamma moderna trender och lyfter upp Klarna, Spotify och Kry som praktiska exempel på den svenska, innovativa folksjälen. Men verkligenheten ser annorlunda ut visar en ny rapport som tagits fram av Innovationsföretagen tillsammans med Kairos Future.

Teknikkonsultbranschen i Sverige har starkast tillväxt i Europa4.6.2018 07:52:26 CEST | Pressmeddelande

Den europeiska organisationen för teknikkonsulter (EFCA, European Federation of Consulting Engineering Associations) presenterar sin konjunkturbarometer för våren 2018; EFCA Barometern. Den visar att utvecklingen i Europa varit fortsatt god och att de flesta marknader nu är stabila eller starka. Endast tre länder rapporterar om svag eller mycket svag marknad; Spanien, Rumänien och Grekland. Sverige fortsätter att vara en av de ledande marknaderna i Europa.
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Välkommen till Innovationsföretagen - innovativ design för smarta samhällen

Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivarförbund som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Läs mer på www.innovationsforetagen.se