Järfällahus Ab

Järfällahus är Järfällas kommunägda bostadsföretag. Vi har cirka 5600 lägenheter, över 4000 fordonsplatser och ungefär 400 lokaler i hela Järfälla.

Pressmeddelanden
43
Meny

​Rekordmånga får sommarjobb hos Järfällahus8.6.2017 14:02 | Nyheter

I år är det hela 70 ungdomar mellan 15 och 18 år som har fått sommarjobb hos Järfällahus AB. Redan förra året tog Järfälla kommuns eget bostadsbolag emot ett tjugotal ungdomar, men i år är de alltså mer än tre gånger så många. Och den här gången sker det i samarbete med Hyresgästföreningen. - Det här är vårt sätt att ta ett kommunalt samhällsansvar, säger Ali, social hållbarhetsstrateg på Järfällahus. Sommarjobbarna är framtidens medborgare, och vi är glada att de vill ta sina första steg på arbetsmarknaden hos oss. Ett femtiotal av ungdomarna kommer att arbeta i bostadsområdena med att städa, sätta upp skyltar, dela ut information till hyresgästerna m m. Resterande 20 kommer att hjälpa till med de sommaraktiviteter som SWAT arrangerar. SWAT är den ungdomsverksamhet som Järfällahus och Hyresgästföreningen i Järfälla driver tillsammans. Det handlar bland annat om att arrangera turneringar i bubbelfotboll i områdena, anordna LAN och paintball med flera aktiviteter. Så här säger Mikael Jä

​Järfällafestivalen – folkfest med Anders Lundin, Bella & Filippa och Ramy Essam23.5.2017 10:00 | Pressmeddelande

Lördagen den 9 september är det dags för Järfällafestivalen – en stor folkfest i Jakobsbergs centrum. I år har vi satsat extra på scenprogrammet och engagerat flera intressanta och sinsemellan mycket olika artister. Anders Lundin är konferencier och leder allsång. Ramy Essam, ”Mellanösterns Bob Dylan”, kommer och signerar sin nya skiva. Mello-artisterna Bella och Filippa uppträder. Dessutom blir det jazz för barn och mingel-opera på gator och torg i Jakobsbergs centrum. Arrangörer är Järfälla kommun, Järfällahus och Citycon.

Rekordmånga sökte och fick NovaStipendiet - stipendieutdelning 15 maj9.5.2017 15:27 | Pressmeddelande

NovaStipendiet är Järfällas eget stipendium för ung kultur. Det delas ut årligen till projekt av och med barn och ungdomar i Järfälla. Nu är det klart vilka projekt/idéer som beviljas medel under 2017/2018. Totalt tio stipendiater kommer att få dela på 74 000 kr. Det var rekordmånga ansökningar i år (20 stycken) och rekordmånga projekt får pengar (10 stycken). Projekten är ett kalejdoskop av idéer. Några ungdomar ska dokumentera sin kommun från luften via flygfoto. Herrestaskolan och Kvarnskolan vill arbeta konstnärligt utifrån arkitekturen i vår växande kommun med Barkarbystaden som nytt inslag. Utdelningen sker måndagen den 15 maj kl 17.00 i Jakobsbergs centrumgalleria. Årets NovaStipendium delas ut av Mika Metso, kultur-, demokrati- och fritidsnämndens ordförande. Redan från kl 16.00 redovisar förra årets stipendiater sina projekt. NovaStipendiet är Järfällas ungkulturstipendium. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Citycon AB (ägare till Jakobsbergs Centrum), HSB Norra Stor-Stockh

Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov – start för flerårigt projekt31.3.2017 10:27 | Pressmeddelande

Nu kavlar Järfällahus upp ärmarna och startar ett femårigt projekt med ett flertal olika hållbarhetsåtgärder för bostadsområdet Tallbohov. Stort projekt för stort område Tallbohov är ett av Järfällahus största bostadsområden och ett område av miljonprogramskaraktär. Husen har nått en ålder då de behöver omfattande åtgärder för att kunna fortsätta att fungera på ett hållbart sätt. Därför satsar Järfällahus nu på ett stort projekt för hela Tallbohov under de kommande åren. Målet är hållbarhet Målet är hållbarhet: att husen håller även i fortsättningen, att hyresgästerna får en tryggare, behagligare och attraktivare boendemiljö samt att vi ser till att våra hus uppfyller de krav på miljömässig hållbarhet som ställs idag. Därför kallar vi projektet Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov. Åtgärderna delas upp i två övergripande delar: 1.Teknisk och miljömässig hållbarhet Målet är ett bättre inomhusklimat, bättre energianvändning och att förlänga husens hållbarhet över tid. För att uppnå detta ko

Järfällahus bygger 132 nya lägenheter i centrala Jakobsberg21.3.2017 12:30 | Pressmeddelande

Den 21 mars vann detaljplanen för fastigheten Riddaren i centrala Jakobsberg laga kraft i Mark- och miljödomstolen. Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 2016-06-07, men överklagades och togs till Mark- och miljödomstolen som 2017-02-23 avvisade överklagandet. Eftersom ingen ny överklagan kommit in på utsatt tid har planen vunnit laga kraft. Det innebär att Järfällahus nu kan komma igång med att nå ett av huvudmålen i ägardirektivet, att bygga 300 lägenheter per år. Riddaren, med 132 lägenheter och en förskola, kommer att byggas vid Riddarparken på Järfällahus mark i D-området i centrala Jakobsberg. Byggstart hösten 2017 Nästa steg är upphandling av entreprenaden och planerad byggstart är satt till hösten 2017. Om allt går som planerat sker inflyttningen i början av 2019. Lägenheterna kommer förmodligen att förmedlas i Järfällahus ordinarie köer. Några hyror är ännu inte förhandlade och fastställda. ”Glädjande besked” - Beskedet att detaljplanen har gått igenom är mycket glädjande, s

Malin Söderman tillträder som ny VD för Järfällahus9.1.2017 10:16 | Pressmeddelande

Den 9 januari välkomnar vi Malin Söderman som Järfällahus nya VD. Hon ersätter Tor-Björn Johansson, som varit t f VD under det senaste året. Malin Söderman är civilingenjör med en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen. Hon har bl a varit fastighetsutvecklare i Stockholms stad, konsult inom fastighetsfrågor på Ebab och vice VD i Sigtuna kommun för utvecklingen av Valsta köpcentrum. Senast kommer hon från Rikshem, där hon varit regionchef. Malin beskriver sig själv som en person med mycket energi och driv. Hon ser fram emot att arbeta med ett bolag i förändring, så som Järfällahus är nu. Våra ägardirektiv ger oss i uppgift att bygga 300 lägenheter och renovera 100 lägenheter om året. Det innebär en omställning från att vara ett förvaltande företag till att också fokusera på nybyggnation och stora renoveringsprojekt. - Jag ser fyra viktiga mål för Järfällahus framöver, säger Malin. Att växa genom nybyggnation, att renovera, att ha en hög affärsmässighet och att göra allt detta på ett

Järfällahus och Ikano inleder samarbete kring boende för äldre14.12.2016 10:15 | Pressmeddelande

Nya bostäder för äldre med olika grader av vårdbehov, och dessa bostäder insprängda bland vanliga lägenheter i Engelbrektsområdet. Det är det långsiktiga målet med en avsiktsförklaring som signerades av Järfällahus AB och Ikano Vårdboende AB den 13 december. Vårdboende och gruppboende Avsiktsförklaringen syftar till att förse Jakobsberg med vårdboende och gruppboende centralt nära Jakobsbergs centrum. Det handlar inte om några färdiga planer ännu, utan parterna ser detta som ett första steg mot tänkbara samarbeten. Järfällahus planerar en komplettering av Engelbrektsområdet med nya bostäder. Då kan man samtidigt planera in vårdboenden och gruppboenden som Ikano i sin tur har kompetens för att bygga. - Järfälla kommun har just startat planarbetet för Engelbrektsområdet, säger Magnus Asp, byggnadschef på Järfällahus. Man tittar på möjligheten att komplettera med fler bostäder, framför allt hyresrätter. Vår överenskommelse med Ikano Vårdboende innebär att vi redan från början kan planera

SWAT vinner pris för integration12.10.2016 19:42 | Pressmeddelande

Den 12 oktober fick ungdomsföreningen SWAT motta SABOs stora bopris som bästa integrationsprojekt vid en stor konferens i Göteborg. Att främja integration SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation, arrangerade konferensen i Göteborg på temat ”Att främja integration”. Ett par av Järfällahus medarbetare åkte dit tillsammans med representanter från Hyresgästföreningen och fyra ungdomar från ungdomsföreningen SWAT. Vi presenterade projektet inför övriga deltagare på konferensen. På kvällen kom höjdpunkten då vi fick motta priset. Vi vann i konkurrens med 15 andra bostadsbolag som också skickat in tävlingsbidrag. Gemenskap och stolthet Målet med vårt ungdomsarbete är att bidra till bättre gemenskap i områdena, en meningsfull fritid för ungdomar, ett livligare lokalt föreningsliv och en ökad stolthet över den egna hembygden. Detta har i sin tur lett till fördelar såsom minskat klotter och minskad skadegörelse. Och förstås ökad integration. Integration och föreningsliv Ungdoma

Malin Söderman ny VD till Järfällahus AB7.10.2016 13:04 | Pressmeddelande

Järfällahus har rekryterat Malin Söderman som ny VD. Malin, som har närmare 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen, kommer senast från Rikshem där hon var regionchef. Hon har tidigare bl a arbetat på Stockholms stads fastighetskontor som fastighetsutvecklare, som fastighetschef på Komfast Sigtuna kommun och på Ebab i Stockholm AB som projektchef. Malin kommer att fortsätta det arbete som redan påbörjats avseende byggandet av 300 nya bostäder per år samt renoveringen av 100 lägenheter per år, allt i enlighet med bolagets ägardirektiv. Samtidigt ska Järfällahus befintliga områden underhållas och utvecklas. - Jag ser fram emot att jobba med Malin för att utveckla Järfällahus och få fart på bostadsbyggandet, säger Mikael Jämtsved, styrelseordförande för Järfällahus. Malin tillträder tjänsten som VD den 9 januari 2017. Fram till årsskiftet är nuvarande tf VD Torbjörn Johansson. För ytterligare information: Mikael Jämtsved (mp) styrelseordförande, 070-00 23 395 Malin Söderman, 010-70 99

​”Utelyftet” i Barkarby Centrum – Järfällahus planerar upprustning av utemiljön6.9.2016 14:11 | Pressmeddelande

Nu ska det bli ljusare och trevligare utomhus i Barkarby Centrum vid gamla Barkarby station. Järfällahus satsar cirka två miljoner för att lyfta utemiljön i området. Målet är bättre trygghet, tillgänglighet och trivsel. Järfällahus äger och förvaltar ca 300 lägenheter i Barkarby Centrum. Området är byggt 1987 och här finns en stor andel seniorlägenheter där äldre hyresgäster bor. Den uppvuxna vegetationen i kombination med otillräcklig belysning ger ett mörkt och lite otryggt intryck. Men nu är det dags att ändra på det! Järfällahus planerar ett ”utelyft” med översyn av områdets utomhusmiljö. Målet är bättre trygghet, tillgänglighet och trivsel. - När Järfälla växer är det viktigt att vi också tar hand om det vi redan har. Jag tror att många barkarbybor ser fram emot en upprustning av centrum, säger Järfällahus styrelseordförande Mikael Jämtsved (MP). Bibbi Leine, landskapsarkitekt LAR/MSA från Landskapslaget AB, har tagit fram ett förslag till förbättringar i utemiljön i Barkarby Cent

​Järfällafestivalen – festligt för hela familjen26.8.2016 12:00 | Pressmeddelande

Lördag den 10 september blir det festivalstämning för hela familjen i Jakobsbergs centrum med melodifestivalstjärnorna Samir och Viktor, gycklare, magi, marknad, prova-på-aktiviteter och Doreen Månsson. Arrangörer är Järfälla kommun, Järfällahus och Citycon. Årets Järfällafestival, som är den femte i ordningen och den tredje som Järfällahus är med och arrangerar, bjuder på skivsigneringsuppträdande med melodifestivalstjärnorna Samir och Viktor. Dessutom uppträder magikern Robert Ace, gycklargruppen TRiX, Järfällaartisten Rbecka, Järfälla kammarkör och det blir dansuppvisning med Dansgaraget. Allt under ledning av konferencier Doreen Månsson, känd från bland annat Bolibompa och På Spåret. Hela Jakobsbergs centrum kommer att sjuda av aktivitet – det blir bomässa, prova-på-aktiviteter med Järfällas föreningar och kulturskola, marknad, sagostunder för barn på biblioteket, erbjudanden i butikerna, ponnyridning, häst och vagn, möjlighet att träffa polis och brandkår, klappa djur, hoppborg, a

Järfällahus sommarteater - "A theatre in your back yard"17.6.2016 12:11 | Pressmeddelande

I sommar bjuder Järfällahus alla sina hyresgäster på teater runt husknuten. Järfällahus sommarteater kommer att vara ”a theatre in your back yard” under veckorna 27, 30 och 33. Vi bjuder dessutom på fika vid varje tillfälle! Projektet Järfällahus sommarteater engagerar sammanlagt ett femtiotal ungdomar inom ramen för Järfälla kommuns feriepraktik. Både pojkar och flickor deltar och nästan en tredjedel av dem är flyktingar. Ungdomarna arbetar fram föreställningarna under två veckor och spelar föreställningar den tredje. Detta upprepar sig tre gånger under sommaren. Lokal för föreställningarna är Tallbohovskolan, men också våra gårdar i fyra områden. Ungdomarna kommer att skapa sin scen och spela teater för alla som vill på Söderhöjdens torg, fotbollsplanen på Arrendevägen i Viksjö, Sångvägen och Lilla Ulvsättra i Kallhäll. Germán Valero-Parra, utbildad regissör, leder arbetet med ungdomarna. Han använder sig av metoden Community Theatre. - Arbetet sker i process och bygger på deltagande

50 miljoner och en ny standard ska få fart på Järfällahus bostadsbyggande14.6.2016 15:14 | Pressmeddelande

Ny organisation, nya medarbetare, en ny Järfällahus standard för nybyggnation och renovering samt 50 miljoner för att komma igång. Det är några av delarna i det stora bygg-och renoveringsprogram som Järfällahus styrelse fattade beslut om den 9 juni. Järfällahus har via ägardirektiv fått i uppdrag av ägaren, Järfälla kommun, att komma upp i en byggtakt om 300 färdigställda bostäder per år. Detta är en stor utmaning, inte minst som bolaget med några få undantag inte fått i uppdrag att bygga nytt sedan början av 1990-talet. Denna nya inriktning kräver en omdaning av företagets verksamhet på många sätt. Så här säger Mikael Jämtsved, Järfällahus styrelseordförande: - Järfällahus har fått i uppdrag att bygga, och bygga mycket. Dessa beslut är oerhört viktiga för att vi både ska kunna hålla ett högt tempo och en hög kvalité.” Organisation och personal En ny organisation finns på plats sedan november 2015 och rekrytering av ett flertal nya medarbetare pågår. Den nyinrättade nybyggnationsavdeln

Detaljplanen godkänd för Järfällahus bostadsbygge i centrala Jakobsberg13.6.2016 16:01 | Pressmeddelande

Den 7 juni antog Järfällas kommunfullmäktige detaljplanen som gör det möjligt för Järfällahus att bygga ca 135 nya lägenheter i centrala Jakobsberg. Fullmäktige godkände fyra nya exploateringsavtal med olika aktörer på bostadsmarknaden, varav en är Järfällahus. Sammanlagt handlar det om 600 nya bostäder som Järfällahus, Citycon i samarbete med Riksbyggen samt Skandia Bostäder planerar att uppföra på centrala platser i Jakobsberg. Det blir både hyresrätter och bostadsrätter, men Järfällahus bygger förstås endast hyresrätter. Vi kommer att uppföra en byggnad som fått namnet Fyra hus eftersom den liknar fyra olika höga hus som står intill varandra. Takhöjden varierar mellan fyra och åtta våningar, där de högre husen placeras mot poppelallén i höjd med Riddarparken. I den västra delen kommer det att finnas en förskola i husets bottenvåning. - Äntligen ska Järfällahus få bygga bostäder igen, säger Mikael Jämtsved, styrelseordförande för Järfällahus. Det är särskilt roligt att vi kan komplet

Vårt ungdomsarbete SWAT vann pris vid LH-galan1.6.2016 10:08 | Pressmeddelande

Ungdomsföreningen SWAT har utnämnts till Årets verksamhet för unga av Hyresgästföreningen Region Stockholm! Lördagen den 28 maj hölls den första LH-galan på Stockholmsmässan i Älvsjö (LH står för Lokala Hyresgästföreningen). En av de utmärkelser som delades ut var Årets verksamhet för unga. De nominerade var LH Bårstaberget i Södertälje, LH Bjällran i Brännkyrka och LH SWAT i Järfälla. Vårt ungdomsarbete SWAT kammade hem priset, vilket förutom äran innebär 10 000 kronor till verksamheten. Rebecca Piggott och Isabelle Ådelid, som är med i SWAT, var på plats och fick gå upp på scenen för att hämta checken och en blombukett. Rebecca tackade projektledarna Ali Al Djaber och Aiya Mohsen för deras arbete med SWAT. - Ali ställer alltid upp, han är som en extra pappa, sade Rebecca Piggott. Enligt juryns motivering får SWAT priset för är att deras engagemang spridit sig längre än bara till det enskilda bostadsområdet och för att de visar andra att unga vill och kan. - Det är jätteroligt att få

  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Järfällahus är Järfällas kommunägda bostadsföretag. Vi har cirka 5600 lägenheter, över 4000 fordonsplatser och ungefär 400 lokaler i hela Järfälla.