Järfällahus

Järfällahus är ett allmännyttigt bostadsbolag, som har till uppgift att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt i Järfälla. Vi äger och förvaltar över 5 600 lägenheter, 475 kommersiella lokaler i Järfälla kommun. Bolaget ägs till 100% av Järfälla kommun och vi har ett uttalat uppdrag att bidra till kommunens utveckling och expansion.

Järfällahus är ett allmännyttigt bostadsbolag, som har till uppgift att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt i Järfälla. Vi äger och förvaltar över 5 600 lägenheter, 475 kommersiella lokaler i Järfälla kommun. Bolaget ägs till 100% av Järfälla kommun och vi har ett uttalat uppdrag att bidra till kommunens utveckling och expansion.