Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg ska utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten har utformats för att säkra Sveriges 21 regioners behov, av ambulanstransport med flygplan.

Samordning av Sveriges ambulansflyg bidrar till att samtliga regioners sjukvård får en hög beredskap. 

Operativ verksamhetsstart i november 2021 vid Umeå Airport. Senast februari 2022 startar verksamhet vid Arlanda och Landvetter.

Svenska fyrar har fått ge namn åt ambulansflygplan

Svenskt Ambulansflyg hyllar fyrarnas betydelse som ett ljus i mörkret. Blå Jungfrun är namnet på ett av sex specialutformade flygplan för ambulanstransport i samhällets tjänst. Ytterligare fem fyrar har fått ge namn åt ambulansflygplan: Rödkallen, Svenska Björn, Högbonden, Nidingen och Vinga. Fyren Blå Jungfrun byggdes 1956 och var under många år ett viktigt landmärke för sjöfarten genom Kalmarsund i Östersjön. Med satellitnavigering har sjöfartens fyrar tappat sin funktion och många är numera släckta.

  • Byline: Svenskt Ambulansflyg
  • Copyright: Får användas i samband med redaktionella texter om Svenskt Ambulansflyg. Övrig användning, kontakta info@svenskt-ambulansflyg.se
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Svenska fyrar har fått ge namn åt ambulansflygplan

Svenskt Ambulansflyg ska utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten har utformats för att säkra Sveriges 21 regioners behov, av ambulanstransport med flygplan.

Samordning av Sveriges ambulansflyg bidrar till att samtliga regioners sjukvård får en hög beredskap. 

Operativ verksamhetsstart i november 2021 vid Umeå Airport. Senast februari 2022 startar verksamhet vid Arlanda och Landvetter.