Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg ska utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten har utformats för att säkra Sveriges 21 regioners behov, av ambulanstransport med flygplan.

Samordning av Sveriges ambulansflyg bidrar till att samtliga regioners sjukvård får en hög beredskap. 

Operativ verksamhetsstart i november 2021 vid Umeå Airport. Senast februari 2022 startar verksamhet vid Arlanda och Landvetter.

Medicinsk prioritering och flygkoordinering

Vid Flygkoordineringscentralen (FKC) i Umeå tas beställningar emot från Sveriges samtliga regioner för en medicinsk prioritering och flygkoordinering. Genom samlad koordinering för hela Sverige uppnås en hög grad av samordning med potential till en kort flygtid per patient.

  • Byline: Foto: Svenskt Ambulansflyg
  • Copyright: Bilden får användas fritt i samband med redaktionell artikel om Svenskt Ambulansflyg.
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Medicinsk prioritering och flygkoordinering

Svenskt Ambulansflyg ska utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten har utformats för att säkra Sveriges 21 regioners behov, av ambulanstransport med flygplan.

Samordning av Sveriges ambulansflyg bidrar till att samtliga regioners sjukvård får en hög beredskap. 

Operativ verksamhetsstart i november 2021 vid Umeå Airport. Senast februari 2022 startar verksamhet vid Arlanda och Landvetter.