Kompetensföretagen
Kompetensföretagen

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. 

Under 2019 satte våra medlemmar drygt 230 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.Tillsammans för en bättre arbetsmarknad - - Fakta om omställning och omställningsföretag

Dagens arbetsmarknad är i ständig förändring. Få kommer att ha samma jobb eller arbeta med samma saker, eller ens vara verksamma i samma bransch, fram till pensioneringen. Arbetsuppgifter försvinner i och med den teknologiska utvecklingen och nya tillkommer. Allt detta kräver ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. 

Under 2019 satte våra medlemmar drygt 230 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.