Kompetensföretagen
Kompetensföretagen

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. 

Under 2019 satte våra medlemmar drygt 230 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.Vi gör det varje dag - vi sätter människor i arbete

Tröskeln in på arbetsmarknaden är svår för många att ta sig över. Tiden från nyanländ till arbete i Sverige är för lång. Trots en stark konjunktur, stor kompetensbrist och en generellt låg arbetslöshet står utrikes födda som varit i Sverige under många år fortfarande utanför arbetsmarknaden.

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. 

Under 2019 satte våra medlemmar drygt 230 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.