Kompetensföretagen
Kompetensföretagen

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. 

Under 2019 satte våra medlemmar drygt 230 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.Fakta om vårdbemanning

Kompetensbristen inom vården är stor. Bristen på vårdkompetens ger långa vårdköer, ett överutnyttjande av befintliga medarbetare och en hotad patientsäkerhet. Sjukhussängar står tom p.g.a. bristande bemanning. Enligt Statistiska Centralbyråns prognos från 2015 kommer det att saknas så många som 160 000 utbildade inom vård och omsorg år 2035.

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. 

Under 2019 satte våra medlemmar drygt 230 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.