Kompetensföretagen
Kompetensföretagen

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. 

Under 2017 satte våra medlemmar drygt 250 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.Pressmeddelanden
34
Meny

Kommentar till vårändringsbudgeten - Kompetenskrisen kräver samverkan16.4.2018 19:00:00 CEST | Nyheter

– Regeringens vårändringsbudget beskriver åter kompetensbrist och arbetslöshet parallellt - detta verkar vara det nya normalläget på svensk arbetsmarknad. Det är uppenbart att bemannings-, omställnings- och rekryteringsföretags tjänster är underutnyttjade av Arbetsförmedling och offentlig sektor i detta läge, kommenterar Bemanningsföretagens tf. Förbundsdirektör Martina Elfgren Lilja. 40 procent av svenska företag har svårt att hitta kompetens. Stora delar av offentlig sektor har svårt att hitta nyckelkompetens. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Regeringens satsningar på etablering i vårändringsbudgeten går direkt till Arbetsförmedlingen. – Det är våra företags tjänster som efterfrågas när man anställer nyanlända eller icke svensktalande personer på arbetsmarknaden idag. Det är inte minst etableringsjobben ett kvitto på, där de privata arbetsgivarna kräver att våra företag ska sköta matchningen, fortsätter Elfgren Lilja. – Meda

Kommentar till Handelsanställdas förbunds rapport om bemanning i partihandeln5.4.2018 11:11:00 CEST | Nyheter

Handelsanställdas förbunds senaste rapport ”bemanning i partihandeln” är en blandning av förutfattade meningar, missvisande påståenden och en negativ ideologisk inställning till inhyrning i allmänhet och till konsulter i synnerhet. Det är ingen hemlighet att Handels under en lång tid försökt att kraftigt begränsa inhyrning av konsulter. Man refererar till konsulterna, vilka ofta är nyanlända och utlandsfödda, som ett "b-lag". I ljuset av detta är det inte svårt att förstå att de inhyrda medarbetarna inte vill vara fackligt anslutna när de förminskas av organisationen som borde vara deras företrädare. Att uttala sig kränkande om våra medlemmars medarbetare bidrar mer till att försämra kulturen och gemenskapen ute på arbetsplatserna än något annat. Det är den typen av uttalanden som framkallar det Handels säger sig vilja motarbeta. Konsulterna inom partihandeln har kvalificerade arbeten på alla nivåer och för många är jobbet som konsult det första i en lång och framgångsrik karriär. Att

Kommentar till AVSIKTSFÖRKLARING mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv6.3.2018 13:31:00 CET | Pressmeddelande

Arbetsgivare och fackförbunden tog i höstas initiativ till en ny anställningsform, etableringsjobb, för att få fler nyanlända i arbete. En anställningsform som ska möjliggöra för personer, som står långt från arbetsmarknaden, att få ett jobb. Nu tas nästa steg i samarbetet genom att arbetsmarknadens parter och regeringen nu är överens om den nya anställningsformen. Tyvärr hålls Bemanningsföretag fortfarande utanför överenskommelsen. Men nu får Arbetsförmedlingen uppdraget att i samarbete med parterna utarbeta en modell som ger de privata matchningsaktörerna uppgiften att matcha till etableringsanställningarna. - Vi välkomnar Regeringens initiativ att se att det är våra medlemmar som, i högre utsträckning än Arbetsförmedlingen, kan klara jobbet att matcha kompetens till den nya anställningsformen, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Arbetslösheten bland utlandsfödda är 22 procent och fortsätter öka. Tröskeln in på arbetsmarknaden är för hög idag och

Bemanning ökar inom industrin - Kvartalsrapport Q3, 201713.12.2017 08:29:00 CET | Nyheter

Även tredje kvartalet 2017 visar tillväxt för företag inom bemanningsbranschen; uthyrning, omställning, entreprenad och rekrytering. Ökningen jämfört med kvartal 3 år 2016 är 12,4 procent. Omsättningen är dock lägre än kvartal 2 innevarande år. Det är främst den starka industrin som ger skjuts åt bemanningsbranschen. Ökningen inom industrin är 26 procent. Det är tydligt att bemanningsbranschen bidrar till att svenska industrin kan leverera. Andra områden som också visar en stark utveckling är IT (+18%) samt lager/logistik (+6%)*. Bemanningsbranschen växer över hela Sverige men starkast utvecklades Norra Sverige (19,9%), tätt följt av Västsverige (18,1%). Svagast utvecklades Stockholm (6,1%). Av tjänsteområdena växte rekrytering mest (13,5%) med uthyrning strax efter (13,4%). Omställning, som tidigare ökat starkt, minskade något. Uthyrning är fortfarande det absolut största affärsområdet (89%), följt av omställning (4,3%), entreprenad (4,0%) och rekrytering (2,9%). Kompetensförsörjninge

​Kommentar till Arbetsmiljöverkets kampanj ”Ny på Jobbet”22.11.2017 09:53:00 CET | Pressmeddelande

Arbetsmiljöverkets kampanj ”Ny på jobbet” är ett mycket bra initiativ för att minska arbetsmiljöskador. I kampanjen pekas dock bemanningsanställda ut som en särskilt drabbad grupp när det gäller arbetsskador. Men det är inte anställningsformen i sig som är problemet, personer som är nya på jobbet löper 4 - 6 gånger större risk att få en arbetsskada under första månaden, jämfört med en person som varit anställd i ett år enligt myndigheten själva.

Bemanningsföretagen har idag mött socialminister Annika Strandhäll13.11.2017 16:11:00 CET | Pressmeddelande

Efter socialminister Annika Strandhälls uttalande i SVT den 26/9 om att "Landstingen måste vara solidariska med varandra i att bryta ryggraden på hyrbranschen", begärde Bemanningsföretagen ett möte med ministern för att beskriva vad vårdbemanning tillför svensk vård. Idag ägde mötet rum på socialdepartementet. - Det var ett positivt samtal tycker jag, säger Eva Domanders, Styrelseordförande på Bemanningsföretagen. Vi hade en bra dialog om hur vi kan samarbeta framåt och stötta landstingen med att få till bättre upphandlingar, bättre resursplaneringen och kontinuitet. Redan 2011 såg vi att vårdresurserna skulle komma att öka med anledning av pensionsavgångar med mera, då var landstingen inte redo att ta vår hjälp. Jag hoppas att vi nu är i ett läge där de är redo att låta oss vara strategiska partners och på så sätt bidra till att effektivisera vården. Under mötet presenterade Bemanningsföretagen aktuell statik för vårdbemanning samt kring kostnaderna för inhyrda medarbetare i vården. I
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. 

Under 2017 satte våra medlemmar drygt 250 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.