Kunskapsskolan
Kunskapsskolan

På Kunskapsskolan får du gedigna kunskaper i varje ämne. Men du får också något mer. Du får lära dig att sätta mål och hur du ska göra för att nå dem. Hos oss kommer du bli självständig, duktig på att planera och lära dig att ta egna initiativ. Det är förmågor du har stor nytta av på gymnasiet och senare i arbetslivet.

Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt. Därför har vi ett arbetssätt som är personligt utformat och utgår från varje individ. Du har en handledare som inspirerar och regelbundet följer upp dina resultat. Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och utmanade.

Enkätundersökning om ledarskap - varannan organisation lider av kompetensbrist9.5.2019 06:15:00 CEST | Pressmeddelande

Ledarskapsstudien visar att varannan ledare (54 procent) anser att deras företag lider av brist på kompetens. Samtidigt anser nästan lika många (47 procent) att det är utmanande för deras medarbetare att hänga med i utvecklingen. Ledarskapsstudien är en enkätundersökning med 1300 respondenter varav 700 är ledare. Undersökningen har genomförts av Cint på uppdrag av SkillEd.

Kunskapsskolan som huvudman helt utan anmärkning i Skolinspektionens koncerninspektion24.4.2018 13:02:00 CEST | Pressmeddelande

I Skolinspektionens stora koncerninspektion av Kunskapsskolan fann myndigheten att alla krav uppfylls på huvudmannanivån. På skolnivån var 31 av 36 skolor helt utan anmärkning. Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren gläds över resultatet. - Detta är ett kvitto på det fina, högkvalitativa arbete våra medarbetare gör varje dag, och att vi har välfungerande gemensamma rutiner och processer.

Skilled utbildar Kronofogdens medarbetare i samtalsteknik6.3.2018 11:27:00 CET | Pressmeddelande

Skilled har vunnit en upphandling om att utbilda Kronofogdemyndighetens nya medarbetare i samtalsteknik. Utbildningen ska utvecklas och genomföras i nära samarbete mellan Skilled och myndigheten. - Vi ser fram emot att vara med och bygga kompetens inom samtalsmetodik hos Kronofogdemyndighetens medarbetare. Skilled är en del av Kunskapsskolan, som har arbetat med att utforma utbildning och coacha individer i 20 års tid, så vi känner oss väl rustade för uppdraget, säger Mikaela Valtersson, ansvarig för Skilled och Kunskapsskolans vice vd. Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna tillämpa ett rättssäkert, respektfullt och förtroendefullt agerande i mötet med olika typer av individer / personligheter i sitt utredande arbete. Deltagarna ska också kunna förstå grunderna i krishantering samt vilka reaktioner som kan uppstå både för dem personligen och för de individer de möter. -Ett bra samtal är inkluderande, skapar delaktighet, ansvar och en jämställd dialog. Samtalet är viktigt f

Kunskapsskolans moderbolag tecknar avtal om pilotprojekt för yrkesutbildning i Indien24.11.2017 20:24:00 CET | Pressmeddelande

Kunskapsskolans moderbolag har tecknat ett avtal med det halvstatliga indiska National Skill Development Corporation. Avtalet innebär att Kunskapsskolan i partnerskap med Manav Rachna University ska skapa utbildningsinnehåll för yrkesförberedande kurser inom IT, retail och beauty/wellness. Projektet finansieras primärt av indiska staten samt med CSR-medel från svenska företag verksamma i Indien. -Vi har ett gediget kunnande om hur man utformar en personligt anpassad utbildning som ger både kunskaper och förmågor, som till exempel att samarbeta och ta initiativ. Det finns en otroligt stor efterfrågan på det utomlands, säger Cecilia Carnefeldt, vd för Kunskapsskolan Education. Utbildningsmaterialet ska i ett första skede användas i ett pilotprojekt som omfattar omkring 180 statliga skolor i delstaten Haryana med start i april 2018. Utöver att skapa innehåll till kurserna som kommer att distribueras i en Learning Portal, innebär avtalet också att lärare på dessa skolor utbildas bland anna

Kunskapsskolan samarbetar med Teach for Sweden5.5.2017 07:53:00 CEST | Pressmeddelande

Kunskapsskolan har inlett ett samarbete med stiftelsen Teach for Sweden. Teach for Swedens ledarskapsprogram för blivande lärare syftar till att stärka lärar- och ledarkompetensen i skolsystemet och ge alla barn tillgång till en likvärdig skola. Genom att delta i Teach for Swedens program vill Kunskapsskolan bidra till att fler skickliga lärare och ledare ska kunna göra skillnad i skolor där behoven är särskilt stora.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

På Kunskapsskolan får du gedigna kunskaper i varje ämne. Men du får också något mer. Du får lära dig att sätta mål och hur du ska göra för att nå dem. Hos oss kommer du bli självständig, duktig på att planera och lära dig att ta egna initiativ. Det är förmågor du har stor nytta av på gymnasiet och senare i arbetslivet.

Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt. Därför har vi ett arbetssätt som är personligt utformat och utgår från varje individ. Du har en handledare som inspirerar och regelbundet följer upp dina resultat. Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och utmanade.