Länsstyrelsen Östergötland
Abonnera
Följ

Abonnera på pressmeddelanden från Länsstyrelsen Östergötland

Få samtliga pressmeddelanden från Länsstyrelsen Östergötland genom att skriva in din e-postadress nedan. Du kan avsluta ditt abonnemang när du vill.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.