Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 92 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

www.lr.se/pressbilder

Lärarnas Riksförbund kräver en översyn av timplanen17.1.2020 11:35:42 CET | Pressmeddelande

I samband med Skolverkets översyn av kursplaner i höstas blev det uppenbart att det är svårt att få allting att rymmas inom skolans nuvarande timplan. Att det finns en stor stoffträngsel gäller framför allt ämnet historia. Detta var också anledningen till att Skolverket ville stryka antikens historia ur kursplanen, men efter hård kritik får antiken vara kvar i undervisningen. Skolverket hade inte mandat att föreslå utökad timplan men det var uppenbart att de såg problemet.

Målet måste vara 100%11.12.2019 11:42:41 CET | Pressmeddelande

Det är positivt att andelen elever som tar gymnasieexamen på högskoleförberedande program ökar något och att detta är en trend som hållit i sig de senaste åren. Det finns dock flera oroande tendenser i de resultat som Skolverket redovisar idag vad gäller andelen elever som tar gymnasieexamen. Det är viktigt att poängtera att det är de högskoleförberedande programmen som står för ökningen, på yrkesprogrammen är tendensen snarare den motsatta.

Viktigt att satsningar på skolan fortsätter3.12.2019 09:31:52 CET | Pressmeddelande

– Resultatet för svensk skola i PISA är positivt, men långt ifrån tillräckligt för att återupprätta Sverige som kunskapsnation. Satsningar på skolan ger avkastning i många decennier och underlåtenhet att investera ger problem som biter sig fast. Lärares förutsättningar att både planera och följa upp undervisningen är helt avgörande för undervisningens kvalitet och höjda kunskapsresultat. – Nu hotar ett stort antal kommuner med nedskärningar som fullt ut drabbar skolan. Det riskerar att förvärra lärarnas arbetsmiljö och minska attraktiviteten i yrket. Staten måste gå in och ta över ansvaret för skolans finansiering - och det måste ske nu, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Idag firas Skolans dag10.9.2019 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag den 10 september firas Skolans dag samtidigt som riksdagen samlas för ett nytt arbetsår. Skolans dag instiftades av Lärarnas Riksförbund för att uppmärksamma lärarnas och skolans betydelse. – Därför vill vi sända en uppmaning till alla riksdagspartier inför det nya riksdagsåret: prioritera skolan, sätt rätt frågor i fokus och låt inte partipolitiskt spel gå före skolans bästa, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Utveckling som måste vändas12.7.2019 14:04:48 CEST | Pressmeddelande

Lärarutbildningarna är i toppen eller kanske snarare i botten vad gäller betygsnivåerna för att komma in på en högskoleutbildning. Det visar statistiken från de nya antagningsbeskeden. - Det är mycket bekymmersamt, säger Svante Tideman, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. - Det är viktigt att fortsätta uppvärdera läraryrket för att göra det attraktivt. Vi vill ju att söktrycket ska öka och att inte lärarutbildningarna ska vara de med minst krav att komma in på, säger Svante Tideman. - Med tanke på den mycket stora lärarbristen är det allvarligt att inte fler söker till lärarutbildningen, avslutar Svante Tideman. Nyhetsartikel i SvD idag: https://www.svd.se/har-ar-lagst-krav-pa-betyg--larare-i-topp#sida-9 Kontakt: Svante Tideman kan nås på: +46 72-370 45 59 Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Staten behöver finansiera skolan – nu!2.7.2019 09:21:50 CEST | Pressmeddelande

En ny undersökning visar att kommunala skolpolitiker inte tror på sin egen kommuns förmåga att kunna finansiera skolan i framtiden. Även rektorerna bedömer att förutsättningarna med dagens finansiering av den egna verksamheten är dåliga och säger att det kommer att behövas ytterligare statliga tillskott för att klara grundskolans finansiering. Rektorerna tror att den egna verksamheten skulle förbättras med statlig finansiering.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 92 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

www.lr.se/pressbilder