Lärarnas Riksförbund

Den 1 januari 2023 bildar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet 
Sveriges största akademikerförbund: Sveriges Lärare. En ny facklig 
organisering av Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare. 
Samtidigt bildas Sveriges Skolledare.

www.lr.se/pressbilder

  • Lärarnas Riksförbund

Den 1 januari 2023 bildar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet 
Sveriges största akademikerförbund: Sveriges Lärare. En ny facklig 
organisering av Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare. 
Samtidigt bildas Sveriges Skolledare.

www.lr.se/pressbilder

  • Lärarnas Riksförbund