Linköpings domkyrkopastorat

Linköpings domkyrkopastorat består av åtta församlingar i Linköping. Vår grundläggande uppgift är att bedriva gudstjänst, diakoni, mission och undervisning. Pastoratet har 12 kyrkor och en rad andra byggnader, bland annat församlingshem och begravningskapell. 
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Linköpings kommun. Linköpings domkyrkopastorat ansvarar för Centrala griftegårdarna, Lilla Aska griftegård och Landeryds kyrkogård. 
Nästan 60 % av invånarna i våra församlingar är medlemmar i Svenska kyrkan.

Linköpings domkyrkopastorat består av åtta församlingar i Linköping. Vår grundläggande uppgift är att bedriva gudstjänst, diakoni, mission och undervisning. Pastoratet har 12 kyrkor och en rad andra byggnader, bland annat församlingshem och begravningskapell. 
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Linköpings kommun. Linköpings domkyrkopastorat ansvarar för Centrala griftegårdarna, Lilla Aska griftegård och Landeryds kyrkogård. 
Nästan 60 % av invånarna i våra församlingar är medlemmar i Svenska kyrkan.