Majblommans Riksförbund

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner. 

Åse Henell, Majblomman

Åse Henell blir ny generalsekreterare för Majblommans Riksförbund 1 mars 2022.

  • Byline: Foto: Lisa Thanner
  • Copyright: Inga restriktioner
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Åse Henell, Majblomman

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner.