Majblommans Riksförbund

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner. 

Åse Henell, Majblommans Riksförbund

Åse Henell är generalsekreterare för Majblommans Riksförbund. (Foto: Lisa Thanner)

  • Byline: Foto: Lisa Thanner
  • Copyright: Inga restriktioner
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Åse Henell, Majblommans Riksförbund

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner.