Majblommans Riksförbund

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner. 

Åse Henell

Majblommans generalsekreterare Åse Henell

  • Byline: Foto: Lisa Thanner
  • Copyright: Inga restriktioner
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Åse Henell

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner.