Måleribranschens Yrkesnämnd

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) är ett samarbete mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet gällande rekrytering, utbildning och gesällprov.

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) är ett samarbete mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet gällande rekrytering, utbildning och gesällprov.