MedTechLabs

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. Vi skapar nya förutsättningar för vården att erbjuda patienterna en mycket säkrare diagnos och bättre behandling, till lägre kostnad. Centrumet är en långsiktig satsning som startade 2018 och drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm, och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv. Ny kunskap och lösningar från centrumet bidrar även till att utveckla Stockholmsregionens ekosystem inom Life science, och att globala företag vill investera här. Forskningen vid centrumet ska kunna åstadkomma genombrott på sina respektive områden och ge resultat som kan komma sjuk- och hälsovården till nytta redan inom fem år. Programmen bygger därför på forskning som redan kommit långt.

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. Vi skapar nya förutsättningar för vården att erbjuda patienterna en mycket säkrare diagnos och bättre behandling, till lägre kostnad. Centrumet är en långsiktig satsning som startade 2018 och drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm, och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv. Ny kunskap och lösningar från centrumet bidrar även till att utveckla Stockholmsregionens ekosystem inom Life science, och att globala företag vill investera här. Forskningen vid centrumet ska kunna åstadkomma genombrott på sina respektive områden och ge resultat som kan komma sjuk- och hälsovården till nytta redan inom fem år. Programmen bygger därför på forskning som redan kommit långt.