MER Arkitekter

MER Arkitekter

MER Arkitekter (M.E.R Solution AB) är ett av Sveriges ledande arkitekt- och  konsultföretag för inomhusmiljöer. Med en spetskompetens inom arbetsplatsstrategi utformar de miljöer som leder till högre trivsel och bättre affärer. Bolaget grundades 1982 och har idag 29 anställda. Läs mer på www.mer.se.

MER Arkitekter (M.E.R Solution AB) är ett av Sveriges ledande arkitekt- och  konsultföretag för inomhusmiljöer. Med en spetskompetens inom arbetsplatsstrategi utformar de miljöer som leder till högre trivsel och bättre affärer. Bolaget grundades 1982 och har idag 29 anställda. Läs mer på www.mer.se.