Moderata Ungdomsförbundet

Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största och viktigaste politiska ungdomsförbund med 14 000 medlemmar.

Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande heter Benjamin Dousa.

Benjamin Dousa

Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

  • Byline: Foto: Moderata Ungdomsförbundet
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Benjamin Dousa

Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största och viktigaste politiska ungdomsförbund med 14 000 medlemmar.

Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande heter Benjamin Dousa.