Moderaterna i Europaparlamentet

Under mandatperioden 2019-2024 har Moderaterna fyra mandat i Europaparlamentet. Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari är Moderaternas Europaparlamentariker. I parlamentet tillhör Moderaterna den största partigruppen, EPP.  

Arba Kokalari utses till förhandlare för EU:s nya lag för digitala plattformar25.1.2021 08:20:26 CET | Pressmeddelande

EU ska anta en helt ny lagstiftning för hur innehåll på internetplattformar ska hanteras – Digital Services Act. Lagen kommer att avgöra hur såväl sociala medier som e-handlare kan agera i EU. Arba Kokalari (M) har utsetts till den största partigruppen, EPP:s, ansvariga förhandlare för lagstiftningen. Hon blir den enda svenska Europaparlamentarikern vid förhandlingsbordet.

En ny europeisk invandringspolitik7.2.2020 15:44:59 CET | Nyheter

Sverige måste agera för att EU ska kunna enas om en kontrollerad och förutsägbar invandringspolitik. Det är avgörande för hela samarbetet, för Sverige och för att vi ska kunna lösa våra stora integrationsproblem. Den nya EU-kommissionen har aviserat en nystart för invandringspolitiken. Ambitionen måste nu omsättas i praktiken. Moderaterna presenterar därför sju konkreta steg för hur Europas invandringspolitik bör reformeras: 1. Ett gemensamt europeiskt kvotsystem – medlemsländerna bör själva få sätta upp kvoter för sitt mottagande 2. Förstärk kontrollen över EU:s yttre gräns 3. Ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns 4. EU-gemensamma regler för beviljande av asyl – tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel 5. Årlig utvärdering av pullfaktorer 6. Fler samarbeten med tredje land 7. Koppla samman bistånds- och invandringspolitiken
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Under mandatperioden 2019-2024 har Moderaterna fyra mandat i Europaparlamentet. Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari är Moderaternas Europaparlamentariker. I parlamentet tillhör Moderaterna den största partigruppen, EPP.