Motormännen

Så är skicket på Sveriges vägar – län för län19.7.2017 10:00 | Pressmeddelande

Motormännens vägombud har med innovativ teknik granskat kvaliteten på 73 000 km av Sveriges statliga vägnät och kan presentera exklusiva siffror och kartor – län för län. Resultatet visar att 1,3 % av det undersökta Europavägnätet, 0,9 % av det undersökta riksvägnätet och 2,1 % av undersökta länsvägnätet är underkänt och håller en så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>