Motormännen
Abonnera
Följ

Abonnera på pressmeddelanden från Motormännen

Få samtliga pressmeddelanden från Motormännen genom att skriva in din e-postadress nedan. Du kan avsluta ditt abonnemang när du vill.

Så är skicket på Sveriges vägar – län för län19.7.2017 10:00 | Pressmeddelande

Motormännens vägombud har med innovativ teknik granskat kvaliteten på 73 000 km av Sveriges statliga vägnät och kan presentera exklusiva siffror och kartor – län för län. Resultatet visar att 1,3 % av det undersökta Europavägnätet, 0,9 % av det undersökta riksvägnätet och 2,1 % av undersökta länsvägnätet är underkänt och håller en så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

Regeringen presenterade bonus–malus-förslaget med falska uppgifter24.3.2017 13:31 | Pressmeddelande

Det är ett stort svek mot Sveriges fordonsägare att kraftigt höjda skatter på befintliga bilar ska bekosta bonusutbetalningar till de företag som i första hand köper nya miljöbilar. Under morgonen gick miljöminister Karolina Skoog ut med felaktiga uppgifter i Sveriges radio att den nya bonus–malus-systemet inte ska kosta skattebetalarna någonting. Även i SVT och i andra medier förekommer uppgifter om att befintliga fordon ska beskattas som hittills. När regeringen under förmiddagen publicerade sitt konkreta förslag visade det sig att man tidigare hade gått ut med helt felaktiga uppgifter, befintliga fordon föreslås få kraftigt höjda skatter. Motormännen har sökt en förklaring från regeringens företrädare med inte fått något svar.

Miljözonerna, ett dyrt slag i luften21.3.2017 07:00 | Pressmeddelande

Transportstyrelsen missar möjligheten till föroreningssänkningar under ordnade former. Koppla förbud mot äldre dieselbilar till risk för överskridna gränsvärden och ge stöd till de renaste fordonen. Lagstiftare, tillsynsmyndigheten och tillverkare måste ta sitt ansvar för utsläppsnivåerna. Det är budskapet i Motormännens remissvar till regeringen om Transportstyrelsens förslag till miljözoner för lätta fordon.

Bästa råden för trygg resa i sportlovtrafiken9.2.2017 07:50 | Pressmeddelande

Sportloven sätter igång vecka 7 och med det ökar trafiken till och från de svenska fjällen. Trafiken kan därför bitvis bli mycket intensiv, speciellt lördagar och söndagar som oftast är stugbytardagar. Första sportlovsveckan ökar olyckorna med cirka 15 procent jämfört med en vanlig vecka. Vasaloppet lockar också tiotusentals skidåkare till Dalarnas vägar under veckorna 9 och 10. Följ Motormännens tips om hur du kör säkert och väljer rätt väg till fjällen.

Välj den säkra vägen i jul- och nyårstrafiken19.12.2016 12:50 | Pressmeddelande

Ungefär två miljoner människor beräknas ge sig ut i jul- och nyårstrafiken. Många av resorna kommer att ske på vägnätet som ännu inte är mötesseparerat. Under perioden beräknas cirka 20 personer dödas och närmare 700 skadas i trafiken. Många svåra olyckor väntas inträffa på några av Sveriges farligaste och hårdast trafikerade vägar. I år kommer trafiken dessutom att vara mer intensiv än vanligt då det inte är några lediga dagar innan jul- och nyårsafton.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>