NASDAQ OMX
  • NASDAQ OMX
Pressmeddelanden
2865
Meny

Immunicum AB (publ) Announces Appointment of Pawel Kalinski and Inge Marie Svane to Scientific Advisory Board17.9.2018 08:00 | Pressmeddelande

Press Release 17 September 2018 Immunicum AB (publ) Announces Appointment of Pawel Kalinski and Inge Marie Svane to Scientific Advisory Board Immunicum AB (publ; IMMU.ST) announced today the appointment of leading oncology experts to its Scientific Advisory Board with the addition of Pawel Kalinski, MD, PhD, Vice Chair for Translational Research within the Department of Medicine at Roswell Park Comprehensive Cancer Center, and Inge Marie Svane, MD, PhD, Professor, Head of the Clinical Cancer Research programme, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Director, Centre for Cancer Immunotherapy (CCIT), and consultant in Oncology, Herlev University Hospital. Both Scientific Advisory Board members will serve as a strategic resource to Immunicum as the company continues to advance the clinical development of its lead product, ilixadencel. "We are honored to have such highly specialized experts in the field of immuno-oncology and cell therapy join our Scientific Advisory Board a

Immunicum AB (publ) meddelar att Pawel Kalinski och Inge Marie Svane har valts in i det vetenskapliga rådet17.9.2018 08:00 | Pressmeddelande

Pressmeddelande 17 september 2018 Immunicum AB (publ) meddelar att Pawel Kalinski och Inge Marie Svane har valts in i det vetenskapliga rådet Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade i dag att två ledande immun-onkologiska experter har valts in i bolagets vetenskapliga råd för att fungera som strategiska resurser för Immunicum under bolagets fortsatta kliniska utveckling av sin ledande produkt, ilixadencel. Pawel Kalinski, MD, PhD, vice ordförande för translationell forskning vid den medicinska institutionen vid Roswell Park Comprehensive Cancer Center, och Inge Marie Svane, MD, PhD, professor, chef för det kliniska cancerforskningsprogrammet på medicinska fakulteten vid Köpenhamns universitet, chef för Center för cancerimmunterapi (CCIT) samt överläkare inom onkologi, Herlevs universitetssjukhus har valts in i rådet. - Vi är hedrade att ha experter med specialistkompetens inom området immunonkologi och cellterapi i vårt vetenskapliga råd, vilka kan erbjuda ytterligare vägledning när det

Hoylu AB: HOYLU ANSTÄLLER SATOSHI NAKAJIMA SOM NY CTO OCH EXPANDERAR TILL JAPAN14.9.2018 08:30 | Pressmeddelande

Malmö, Sverige, 14 september 2018 - Hoylu, ett ledande företag inom samarbetsmjukvara för företagsmarknaden annonserar idag att Satoshi Nakajima tar anställning som CTO (Chief Technology Officer) och President för Hoylu Japan. Nakajima kommer styra den strategiska inriktningen för företagets produkter och leda innovationsarbetet. Han kommer också leda Hoylus nyöppnade kontor i Tokyo, Japan. Satoshi är en visionär teknologiexpert som har stor erfarenhet av att skapa innovativa lösningar. Han kommer till Hoylu samtidigt som vi utökar marknaden till att även täcka in Japan säger Stein Revelsby, VD. "Satoshis långa och gedigna erfarenhet i strategiska frågor och tekniska lösningar med fokus på användarupplevelse kommer få stor betydelse för oss." Nakajima kommer även att bli President för Hoylu Japan och kommer rapportera till Stein Revelsby. Hans ledarskap kommer stärka existerande kundrelationer och utveckla nya affärer på den japanska marknaden och samtidigt bidra till att flytta fram p

Hoylu AB: HOYLU HIRES NEW CTO, SATOSHI NAKAJIMA AND ANNOUNCES EXPANSION INTO JAPAN14.9.2018 08:30 | Pressmeddelande

Malmo, Sweden, September 14, 2018 - Hoylu, a leading enterprise collaboration company, announced today Satoshi Nakajima will join Hoylu in the newly created position, as Chief Technology Officer and President of Hoylu Japan. Nakajima will guide the strategic technology direction and innovation of Hoylu while also leading the new Hoylu office in Tokyo, Japan. "Satoshi is a visionary and world-class technologist who has substantial experience in delivering world class innovations. He is joining the Company as we are extending our reach and expanding into Japan," said Stein Revelsby, CEO. "Satoshi's extensive experience in strategy and delivering technology that support a great user experience will make an immediate impact on the company." Nakajima will serve as President of Hoylu Japan and will report to Stein Revelsby. His leadership will strengthen customer relations and help develop new business among emerging and established Japanese companies while strengthening the global position

LeoVegas AB: LeoVentures invests in esports betting - Pixel.bet13.9.2018 08:45 | Pressmeddelande

The LeoVegas Group, through its wholly owned investment company LeoVentures Ltd, has acquired 51% of the shares in Pixel Holding Group Ltd, which runs the esports betting operator Pixel.bet. The investment amounts to EUR 1.5 million for 51 percent of the company and is made through a new issue. Pixel.bet's vision is to create the greatest gaming experience in betting on esports www.pixel.bet "Esports is an international and fast-growing area that engages millions of viewers and players every month. With this investment in Pixel.bet we as a Group will gain unique insight into a new and fast-growing segment," comments Gustaf Hagman, LeoVegas' Group CEO and co-founder of LeoVegas Mobile Gaming Group. "In Pixel.bet we have found a passionate team of entrepreneurs who come from the esports community. With its strong technology and mobile-first gaming experience, Pixel.bet is a perfect match for the LeoVegas Mobile Gaming Group. Together we will drive development for the absolute premier exp

LeoVegas AB: LeoVentures investerar i esport betting - Pixel.bet13.9.2018 08:45 | Pressmeddelande

LeoVegas-koncernen har, genom sitt helägda investmentbolag LeoVentures Ltd förvärvat Pixel Holding Group Ltd, som driver esport betting operatören pixel.bet. Investeringen uppgår till 1,5 miljoner euro för 51 procent av bolaget och görs genom en nyemission. Pixel.bets vision är att skapa den främsta spelupplevelsen inom betting på esport www.pixel.bet "Esport är ett internationellt och snabbt växande område som engagerar miljontals tittare och utövare varje månad. Med investeringen i Pixel.bet får vi som koncern en unik inblick i ett nytt och snabbt växande segment.", säger Gustaf Hagman, Group CEO och co-founder av LeoVegas Mobile Gaming Group. "I Pixel.bet fann vi ett passionerat entreprenörsteam som verkligen kommer inifrån esport communityn. Med en riktigt bra teknik och spelupplevelse utvecklad mobile-first är det en perfekt match med LeoVegas Mobile Gaming Group. Tillsammans ska vi driva utveckling för den absolut främsta upplevelsen inom esport betting.", säger Robin Ramm-Ericso

BIMobject AB: Swedbank Robur Ny Teknik går in som storägare i BIMobject11.9.2018 15:34 | Pressmeddelande

Swedbank Robur Ny Teknik har idag förvärvat 6 466 836 aktier motsvarande 5,4 procent av röster och kapitalet i BIMobject. Swedbank Robur Ny Teknik blir därmed en av BIMobjects största ägare. Säljare av aktieposten är Hexagon AB. BIMobject har under några månader lockat flera viktiga investerare till bolaget. Tidigare i juli investerade EQT Partners 240 miljoner kronor i BIMobject via en riktad nyemission, och under en extra bolagsstämma den 5 september bestämdes det att EQT Ventures Hjalmar Winbladh och Electronic Arts avgående Executive Vice President, Patrick Söderlund, tar plats i styrelsen. "Vi välkomnar Swedbank Robur Ny Teknik som ny storägare och ser det som ett kvitto på att vi idag har etablerat en attraktiv marknadsposition på en global och snabbväxande marknad. Vi ser generellt att intresset från professionella investerare ökar och marknaden börjar få upp ögonen för att bygg- och inredningsbranscherna är i en disruptiv digital omvandling", säger Stefan Larsson, VD och grunda

BIMobject AB: Record date for share split in BIMobject determined to 12 September 20187.9.2018 15:56 | Pressmeddelande

The extraordinary general meeting of BIMobject AB (publ) on 5 September 2018 resolved to split the company's outstanding shares 2:1, whereby the existing 59,474,842 shares are split into 118,949,684 shares with a new quota value of SEK 0.011. The board of directors was authorised to determine the record date for the share split. The board of directors has now resolved that the record date for the share split shall be Wednesday, 12 September 2018, which means that the last day of trading in the share prior to the split is Monday, 10 September 2018. First day of trading with split shares is Tuesday, 11 September 2018. The share split will be effected automatically and shareholders do not need to take any action. In connection with the share split, the BIMobject share will receive a new ISIN-code. The new ISIN-code will be SE0011644376. As previously announced, all warrants of series 2015/2018 issued by the annual general meeting 2015 have been exercised. The number of shares to be issued

BIMobject AB: Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i BIMobject fastställd till 12 september 20187.9.2018 15:56 | Pressmeddelande

Extra bolagsstämman i BIMobject AB (publ) den 5 september 2018 beslöt om en aktieuppdelning (split) av de befintliga utestående 59 474 842 aktierna i förhållande 2:1, till 118 949 684 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,011 kronor. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 12 september 2018, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 10 september 2018. Första dag för handel med uppdelade aktier är tisdagen den 11 september 2018. Uppdelningen sker automatiskt och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. I samband med aktieuppdelningen kommer BIMobject-aktien att få en ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0011644376. Som tidigare meddelats har samtliga de teckningsoptioner av serie 2015/2018 som gavs ut av årsstämman 2015 utnyttjats. Antalet aktier som ges ut till teckningsoptionsinnehavarna har omräknats med anledning av

PolyPlank AB: VD brev september 20187.9.2018 08:40 | Pressmeddelande

Nu är det ganska precis två år sedan jag klev in som VD med uppdraget att göra PolyPlank till ett stabilt och uthålligt lönsamt företag. Det har tagit längre tid än önskat men vi också behövt genomföra omfattande omstruktureringar av stora delar av verksamheten för att nå dit. Med de enkla ledorden Ordning & Reda samt Teamwork som bas har vi nu en effektiv organisation med konkreta ansvarsområden, riktlinjer, rutiner och tydliga mål. Effektiviseringsarbetet har bland annat lett fram till: En slimmad organisation som ger stora kostnadsbesparingar utan inverkan på vår leverans En fördubbling av produktionseffektiviteten utan kostnadsökningar En kraftig renodling av vårt produktutbud med fokus på lönsamma produkter som det finns en löpande efterfrågan på En strukturerad avveckling av det högst olönsamma Fröseke Panel AB En fokusering på marknadsföring och försäljning Med detta VD-brev som jag nu kommer publicera med viss regelbundenhet vill jag ge er möjligheten att kunna följa arbetet hu

Aino Health AB (publ): Aino Health provided If with solutions to the challenges of corporate health management6.9.2018 08:31 | Pressmeddelande

Aino Health provided If with consulting services to solve the challenges of work ability and health management. A current status analysis, Business Health Index was carried out and root causes for sickness absences in consumer customer service were analyzed. - There was a concern in the customer service of If's Finnish consumer customers about the sickness absenteeism. The organization needed to understand more deeply the big picture influencing the absences and to get a better understanding of the issues we need to address in order to increase work well-being in our customer service. With Aino Health, we got a good understanding of the current situation and a comprehensive analysis of possible actions to take, says Mikko Virmasalo, Head of Customer Center of If. - It has been great to work with If, and we have been very pleased with the cooperation. It's great to see that If faced challenges with the power of the entire management of Finnish consumer customer services, and they are mo

BIMobject AB: Extraordinary general meeting in BIMobject5.9.2018 11:24 | Pressmeddelande

The extraordinary general meeting in BIMobject AB (publ) on 5 September 2018 resolved to appoint Hjalmar Winbladh and Patrick Söderlund as new members of the board of directors. As previously announced, Ben O'Donnell left his position as board member in connection with the general meeting The meeting also resolved, amending the annual general meeting's decision, that remuneration to the board shall be paid with, in total, SEK 800,000, to be distributed with SEK 400,000 to the chairman of the board and SEK 400,000 to Patrick Söderlund. No remuneration shall be paid to the other board members. The meeting finally resolved to split the company's shares 2:1, whereby the existing 59,474,842 shares are split into 118,949,684 shares with a new quota value of SEK 0.011. The record date and further details on the share split will be announced at a later date. Malmö, Sweden, in September 2018 BIMobject AB (publ) The Board of Directors For more information, please contact: Stefan Hansson - CFO Te

BIMobject AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i BIMobject5.9.2018 11:24 | Pressmeddelande

Extra bolagsstämman i BIMobject AB (publ) den 5 september 2018 beslöt att välja Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund till nya styrelseledamöter. Som tidigare meddelats lämnade Ben O'Donnell sitt uppdrag som styrelseledamot i samband med bolagsstämman. Bolagsstämman beslöt även, med ändring av årsstämmans beslut, att styrelsearvode ska utgå med totalt 800 000 kronor, varvid bolagets styrelseordförande ska erhålla 400 000 kronor och Patrick Söderlund ska erhålla 400 000 kronor. Inget arvode ska utgå till övriga ordinarie ledamöter. Bolagsstämman beslöt slutligen om aktieuppdelning (split) av de befintliga utestående 59 474 842 aktierna i förhållande 2:1, till 118 949 684 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,011 kronor. Avstämningsdag och övriga detaljer avseende aktieuppdelningen kommer att meddelas vid senare tillfälle. Malmö i september 2018 BIMobject AB (publ) Styrelsen För mer information, vänligen kontakta: Stefan Hansson - CFO Tel: +46 40 685 29 00 Email:info@bimobject.com Om BIMob

Vesalius Biocapital III Partners invests in Karolinska Development's portfolio company Forendo Pharma5.9.2018 09:00 | Pressmeddelande

STOCKHOLM, September 5, 2018. Karolinska Development's portfolio company Forendo Pharma announces today that Vesalius Biocapital III Partners (Vesalius) joins Forendo Pharma's existing international investor syndicate. Forendo Pharma has raised funding of EUR 4 million from Vesalius. Stéphane Verdood, Managing Partner from Vesalius, joins Forendo Pharma's Board of Directors. Vesalius Biocapital III Partners invests in later stage European life science companies in drug development, medtech, diagnostics and eHealth / mHealth, and is a fund managed by Vesalius Biocapital Partners, a specialist life sciences venture capital investor. The funding enables Forendo Pharma to accelerate development of its innovative women's health portfolio. Forendo Pharma's lead program FOR 6219 in development for treatment of endometriosis, has commenced a Phase Ia study focusing on the general safety, tolerability and pharmacokinetics. The first women participating in the study have been dosed. Forendo Phar

Vesalius Biocapital III Partners invests in Karolinska Development's portfolio company Forendo Pharma5.9.2018 09:00 | Pressmeddelande

STOCKHOLM, September 5, 2018. Karolinska Development's portfolio company Forendo Pharma announces today that Vesalius Biocapital III Partners (Vesalius) joins Forendo Pharma's existing international investor syndicate. Forendo Pharma has raised funding of EUR 4 million from Vesalius. Stéphane Verdood, Managing Partner from Vesalius, joins Forendo Pharma's Board of Directors. Vesalius Biocapital III Partners invests in later stage European life science companies in drug development, medtech, diagnostics and eHealth / mHealth, and is a fund managed by Vesalius Biocapital Partners, a specialist life sciences venture capital investor. The funding enables Forendo Pharma to accelerate development of its innovative women's health portfolio. Forendo Pharma's lead program FOR 6219 in development for treatment of endometriosis, has commenced a Phase Ia study focusing on the general safety, tolerability and pharmacokinetics. The first women participating in the study have been dosed. Forendo Phar

Oboya har presentation på Aktiedagen i Stockholm4.9.2018 15:30 | Pressmeddelande

Oboya Horticulture Industries AB (publ) har en presentation av bolaget på Aktiespararnas event aktiedagen i Stockholm den 11 september 2018. Den 11 september berättar Robert Wu, VD för Oboya Horticulture Industries AB (publ), om den senaste utvecklingen i bolaget på Operaterassen, Karl XII:s torg kl. 17.00-17.30. Oboya är ett av flera bolag som deltar i presentationerna. Presentationerna livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live. Mer information om aktiedagen Datum: tisdagen den 11 september 2018 Tid: 08:00-21:00 Plats: Operaterrassen, Karl XII:s torg Program och anmälan hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang Hemsida: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-1 Den 24 september 2018 kommer Oboya Horticulture Industries AB (publ) även att ha en presentation av den senaste utvecklingen i bolaget på Svenska mässan i Göteborg, Mässans Gata 24 kl. 09.30-10.00. För ytterligare information kring vår medverkan, vänligen kontakta: Robert Wu, CEO Oboya Ho

BIMobject AB: BIMobject Cloud fortsätter att växa i snabb takt och har nu passerat 900 000 registrerade användare31.8.2018 08:17 | Pressmeddelande

Vid utgången av andra kvartalet kommunicerade BIMobject att portalen BIMobject Cloud nått 845 000 registrerade användare. Antalet användare har sedan dess fortsatt att öka och har nu passerat 900 000 registrerade användare. Bolaget är därmed inom räckhåll för att nå målet att passera 1 miljon registrerade användare under slutet av 2018. Det molnbaserade BIMobject Cloud har sedan lanseringen 2012 genererat cirka 27,5 miljoner nedladdningar och antal produktvisningar uppgår till 250 miljoner. Vanliga användare är professionella arkitekter, ingenjörer, föreskrivare, byggbolag och designers. "Användningen av BIMobject Cloud växer i snabb takt, vilket är ett bevis för att digitaliseringen i bygg- och inredningsbranschen är i full gång. Under sommaren har vi dessutom stärkt vår kompetens med nya ägare, och tillsammans kommer vi skala upp takten i den digitala omvandlingen", säger Stefan Larsson, VD och grundare av BIMobject. För mer information, vänligen kontakta: Stefan Hansson - CFO Tel: +

LeoVegas Group launches BetUK as new sports betting brand in the UK29.8.2018 08:00 | Pressmeddelande

The LeoVegas Group is strengthening its offering in the UK with the launch of BetUK.com as a new sports betting brand. "Since its start LeoVegas has adhered to a successful, global brand strategy. In larger markets this can be complemented with a local multibrand strategy. The UK market is very large and mature, which creates scope to work with more brands that attract different types of customers. We are now taking the next step and launching a brand that has sports betting as its primary focus. BetUK.com is a premium domain with a very strong link profile that ranks high on Google and other search engines. It is a very exciting move, and I am convinced that it will be a success with strong and sustainable growth," comments Gustaf Hagman, Group CEO. BetUK will be the LeoVegas Group's first brand with sports betting as the primary focus. Part of this launch will include sponsorship of the football club Swansea City A.F.C., for which BetUK is the official jersey sponsor. For further inf

LeoVegas koncernen lanserar BetUK som nytt sportvarumärke i Storbritannien29.8.2018 08:00 | Pressmeddelande

LeoVegas koncernen stärker sitt erbjudande i Storbritannien genom att lansera BetUK.com som nytt sportvarumärke. "LeoVegas har sedan start drivit en framgångsrik global varumärkesstrategi. På större marknader kan den kompletteras med en lokal multibrand strategi. I Storbritannien är marknaden stor och mogen, vilket ger anledning till att jobba med fler varumärken som attraherar olika typer av kunder. Därför tar bolaget nu nästa steg och lanserar ett varumärke med Sport som huvudfokus. BetUK.com är en premiumdomän med en väldigt stark länkprofil som rankar högt på Google och andra sökmotorer. Det är en väldigt spännande satsning och jag är övertygad om att det kommer att utvecklas till en succé med stark och hållbar tillväxt". säger Gustaf Hagman, Group CEO. BetUK blir LeoVegas-koncernens första varumärke med sport som huvudinriktning. I en del av lanseringen ingår också sponsorskap av fotbollsklubben Swansea City A.F.C där BetUK är officiell tröjsponsor. För ytterligare information, vä

BIMobject AB: Nyttjande av optioner av serie 2015/201828.8.2018 12:09 | Pressmeddelande

BIMobject AB ("BIMobject") meddelar härmed att samtliga 342 500 teckningsoptioner av serie 2015/2018 som utgavs efter beslut vid årsstämma den 16 juni 2015 har nyttjats. BIMobject tillförs därmed cirka 4,4 MSEK. Optionsprogrammet, riktat till anställda i BIMobject, infördes efter ett beslut på årsstämman 2015. Totalt fanns 342 500 teckningsoptioner av serie 2015/2018 utestående, vilka efter omräkning av en extern och oberoende värderingsexpert vardera berättigade till teckning av två (2) nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 6,40 SEK per aktie. Omräkningen har genomförts med hänsyn till tidigare genomförda kapitaliseringar i BIMobject, i enlighet med villkoren för teckningsoptioner av serie 2015/2018 vilka finns tillgängliga på BIMobjects hemsida (www.bimobject.com). Totalt nyttjades 342 500 teckningsoptioner av serie 2015/2018, vilket innebär att 685 000 aktier nyemitteras och BIMobject tillförs 4 384 000 SEK. Ovanstående nyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2018 inneb
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
  • NASDAQ OMX