National Speakers Association - Talarföreningen

Talarföreningen (NSA Sweden) är föreningen för professionella talare och moderatorer. En oberoende medlemsförening som har som vision att stärka kvalitén i talarbranschen samt inspirera och stärka kompetens och nätverk. Talarföreningen verkar för ökad kunskap om vår bransch och vi tror på att det talade ordet kan skapa stor nytta för individer, organisationer och samhället i stort.
Pressmeddelanden
1
Meny
Talarföreningen (NSA Sweden) är föreningen för professionella talare och moderatorer. En oberoende medlemsförening som har som vision att stärka kvalitén i talarbranschen samt inspirera och stärka kompetens och nätverk. Talarföreningen verkar för ökad kunskap om vår bransch och vi tror på att det talade ordet kan skapa stor nytta för individer, organisationer och samhället i stort.