Navet
Navet

Navet är specialiserade affärskonsulter som sedan år 1989 hjälpt kunder till bättre affärer. Idag bedrivs verksamheten inom tre samverkande affärsområden: NAVET Analytics, NAVET Corporate finance och NAVET Affärssystem.

Format
Visa Allt

Navet är specialiserade affärskonsulter som sedan år 1989 hjälpt kunder till bättre affärer. Idag bedrivs verksamheten inom tre samverkande affärsområden: NAVET Analytics, NAVET Corporate finance och NAVET Affärssystem.