Navet
Navet

Navet är specialiserade affärskonsulter som sedan år 1989 hjälpt kunder till bättre affärer. Idag bedrivs verksamheten inom fyra samverkande affärsområden: NAVET Corporate finance, NAVET Ekonomistyrning, NAVET Affärssystem och NAVET Analytics.

Navet är specialiserade affärskonsulter som sedan år 1989 hjälpt kunder till bättre affärer. Idag bedrivs verksamheten inom fyra samverkande affärsområden: NAVET Corporate finance, NAVET Ekonomistyrning, NAVET Affärssystem och NAVET Analytics.