Navet
Navet

Navet är specialiserade affärskonsulter som sedan år 1989 hjälpt kunder till bättre affärer. Idag bedrivs verksamheten inom tre samverkande affärsområden: NAVET Analytics, NAVET Corporate finance och NAVET Affärssystem.

Navet är specialiserade affärskonsulter som sedan år 1989 hjälpt kunder till bättre affärer. Idag bedrivs verksamheten inom tre samverkande affärsområden: NAVET Analytics, NAVET Corporate finance och NAVET Affärssystem.