Nordiska Värdepappersregistret AB

Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) (NVR) är en operatör av värdepappersregistersystem för Nordiska kupongbolag, dvs aktiebolag som ej är avstämningsbolag och anslutna till ett centralt värdepappersregister.
  • Nordiska Värdepappersregistret AB
  • Box 5243, Mässans Gata 18
  • 402 24 Göteborg
  • http://www.nvr.se
Pressmeddelanden
1
Meny
Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) (NVR) är en operatör av värdepappersregistersystem för Nordiska kupongbolag, dvs aktiebolag som ej är avstämningsbolag och anslutna till ett centralt värdepappersregister.
  • Nordiska Värdepappersregistret AB
  • Box 5243, Mässans Gata 18
  • 402 24 Göteborg
  • http://www.nvr.se