NTF

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. NTF:s verksamhet administreras av ett nationellt kansli samt regionalt och lokalt av NTF-förbund eller NTF Distrikt.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. NTF:s verksamhet administreras av ett nationellt kansli samt regionalt och lokalt av NTF-förbund eller NTF Distrikt.