NTI-skolan AB

Välkommen till NTI-skolans pressrum!

NTI-skolans verksamhetschef Peter Wilcke nominerad till AcadeMedias ledarpris14.1.2020 08:59:51 CET | Nyheter

NTI-skolan är en del av AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag och finns i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. AcadeMedia arrangerar årligen AcadeMedia Academy Ledarforum - en konferens för alla ledare inom koncernen. Vid konferensen delas priser i ledarskap ut inom fem olika kategorier. NTI-skolans verksamhetschef Peter Wilcke är nominerad till AcadeMedias ledarpris inom kategorin Innovation.

NTI-skolan auktoriserad medlem i Utbildningsföretagen (Almega)13.11.2019 16:39:00 CET | Pressmeddelande

För ett tag sedan blev NTI-skolan certifierade inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14 001. Nu kan vi meddela den glädjande nyheten att vi även har blivit godkända medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. ”Kvalitet i våra utbildningar är mycket centralt för NTI-skolan och vi arbetar hela tiden med att förbättra kvalitet och upplevelse för våra elever. Kvalitetsauktorisation inom Utbildningsföretagen Almega är viktigt för oss för visa att vi håller branschföreningens höga nivå.” menar Peter Wilcke, verksamhetschef på NTI-skolan. Högt ställda krav på kvalitet För några veckor sedan ansökte vi om att få bli auktoriserad medlem i branschorganisationen Utbildningsföretagen. NTI-skolan har nu befunnits uppfylla de högt ställa krav som de ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation. Utbildningsföretagens styrelse godkände formellt auktorisationen den 4 novemb

Fler elever på NTI-skolan klarar sina studier och får bättre betyg24.10.2019 16:17:00 CEST | Pressmeddelande

Kvalitet och miljö – två viktiga prioriteringar NTI-skolan blev nyligen ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Det är speciellt glädjande eftersom kvalitet är någonting som vi alltid prioriterar och arbetar med tillsammans kontinuerligt. Vi följer upp kvaliteten genom mätningar, analyser och arbetar tillsammans med innovativa lösningar för att förbättra resultaten. En glädjande nyhet som vi har kunnat se är ett tydligt trendbrott för andel elever som inte fullföljer sina studier eller som får underkänt (F). På NTI-skolan fullföljer alltså fler elever sina studier, motsvarande ca 11,5 klasser i klassrum, och de får bättre betyg än samma period förra året, som ett resultat av vårt gemensamma kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete som ger resultat Årets kvalitetsarbete tog avstamp i en temahelg då all personal på NTI-skolan blev involverade för att koncentrera extra insatser för att ytterligare förbättra kvalitet i verksamheten för NTI-skolans elever, personal och kunder. En ständig utveckli

NTI-skolan ISO certifierade inom kvalitet och miljö5.9.2019 08:38:00 CEST | Pressmeddelande

Det är med stolthet som vi presenterar nyheten att NTI-skolan blivit certifierad inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14 001. NTI-skolans kvalitetsarbete har alltid varit ett av våra viktigaste fokusområden. Att leverera kvalitet i utbildningen och möjliggöra ett livslångt lärande för alla, i alla livssituationer och på alla geografiska platser, är någonting vi arbetar för varje dag. Att alla ska ha tillgång till samma möjligheter, det är någonting som vi brinner för. Därför känns det extra roligt att få en kvalitetsstämpel utifrån ISO 9001, som ett bevis på vårt hårda arbete. NTI-skolan levererar kvalitet i arbetet för att kunna ge bästa möjliga leverans av utbildning till våra elever och kunder. - Kvalitet är en ledstjärna inom NTI-skolan och nu med ISO-certifieringen har vi fått ett kvitto på att våra kvalitetsprocesser håller hög klass, berättar Peter Wilcke, verksamhetschef på NTI-skolan. Ett annat område som ligger oss varmt om hjärtat är miljö. NTI-skolans övergripande mi

NTI-skolan först ut med Gamification5.9.2019 07:55:00 CEST | Pressmeddelande

Under september månad lanserar NTI-skolan ett pilottest tillsammans med spelifieringsföretaget Insert Coin och Chalmers för att utvärdera och analysera vinsterna av en spelifierad plattform, om det kan leda till ökad motivation bland eleverna. Gamification (spelifiering på svenska) betyder att man lägger in spelmoment inom verksamheter där man traditionellt sett inte använt sig av spel. Det är ett sätt att göra uppgifter roligare och att öka exempelvis interaktion och engagemang. Fenomenet är hämtat från datorspel. - ”NTI-skolan har som ambition att ligga långt fram inom digitaliseringen och vi vill nu ytterligare förbättra kvalitén genom att arbeta med förbättrad genomströmning. Gamification har givit goda resultat inom många områden i samhället och vi hoppas nu även kunna hitta rätt sätt att använda metoderna inom undervisning.”, Peter Wilcke, verksamhetschef NTI-skolan Eftersom NTI-skolans egenutvecklade lärplattform Omnius hela tiden utvecklas av våra egna programmerare så var det

NTI-skolans varumärke Linguista skriver avtal med Härnösands kommun16.8.2019 14:43:00 CEST | Pressmeddelande

Linguista, som är en del av NTI-skolan, har skrivit avtal med Härnösands kommun gällande leverans av fjärrundervisning på modersmål samt att vi även har fått förfrågan om studiehandledning på modersmål, även detta via fjärr. Start för avtalet kommer att ske under hösten -19 och planerat antal elever är ca 150 st i ca 14 olika språk. Vi kommer att sköta leverans via Omnius. Härnösand är den första kommun som Linguista skriver avtal med och vi ser fram mot ett gott samarbete. För mer information kring detta vänligen kontakta Peter Haglund Peter Haglund Enhetschef Linguista peter.haglund@nti.se

Sedan den 1 november 2018 är Linguista en del av NTI-skolan29.4.2019 10:43:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan den 1 november 2018 är Linguista en del av NTI-skolan Linguista hette tidigare AcadeMedia Språkcentrum men byter nu namn till Linguista. Organisationen har utvecklats i snabb takt sedan starten 2016 och består idag av 37 medarbetare som ger stöd till fler än 700 elever på 31 olika språk. Fjärrundervisning skapar möjligheter Fjärrundervisning är ett område som förväntas växa. Skolverket har, på uppdrag av regeringen, sett över vilka möjligheter och utmaningar som kan uppstå vid en eventuell lagändring. I dag får skolor exempelvis bara i ett par undantagsfall anordna fjärrundervisning i egen regi eller genom entreprenad. Det förslag som lagts fram i Skolverkets utredning “Entreprenad fjärrundervisning och distansundervisning” öppnar upp för att fjärrundervisning ska kunna erbjudas i högre utsträckning än idag. – Det är bra att det här regelverket ses över eftersom fjärrundervisning för med sig många möjligheter. Framför allt på mindre orter kan det vara svårt att hitta legitimerade

NTI-skolan representanter för Sveriges distansutbildning på LX mässa i Amsterdam29.4.2019 09:02:00 CEST | Pressmeddelande

NTI-skolan finns som enda svensk utbildningsanordnare och representerar oss på LX-mässan LXDCON i Amsterdam 20-21 mars. Mässan handlar om att skapa effektiva lärandeupplevelser. Det finns ett enormt behov att effektiva, roliga och miljövänliga lärandeupplevelser. Faktum är att det är med i en av FNs hållbara utvecklingsmål. Enligt FN så är en högkvalitativ utbildning grunden för att skapa en hållbar utveckling. Det vill säga, att höja kvaliteten och tillgängligheten på utbildning är avgörande för att uppnå alla sjutton hållbara utvecklingsmål. NTI-skolans utbildningsform är det absolut miljövänligaste sättet att utbilda sig på i dag. Varje elev som väljer att läsa på distans istället för att läsa i klassrum väljer att studera mer miljövänligt. Vi antar utmaningen! Peter Haglund från NTI-skolan är på plats på mässan Varför åkte du? Konferensen handlar om att man ska designa sina kurser/utbildningar ur elevens/användarens perspektiv och försöka göra upplägget anpassat efter målgruppen me

En värmande nyhet i jul13.12.2018 13:01:00 CET | Pressmeddelande

Det har varit intensiv höst och det gläder oss att vi har fler elever än någonsin på NTI-skolan. Med den individanpassning vi erbjuder så vet jag att vår verksamhet ligger väldigt långt framme i utbildningssverige i dag. NTI-skolan spelar en viktig roll i det livslånga lärandet. Utbildning är en grundläggande byggsten för samhällets utveckling och kunskap öppnar upp till nya perspektiv och möjligheter. I år värmer det lite extra att vi har möjlighet att bidra till barns skolgång i länder där utbildning dessutom är en väg ut ur fattigdom. Istället för julgåvor till både personal och uppdragsgivare så har vi även i år valt att ge ett ekonomiskt bidrag till UNICEF. På så sätt kan allas våra hjärtan klappa lite extra för barn över hela världen under julhelgen. Nytt för i år är att vi har påbörjat en frivillig insamling så att alla som vill kan vara med och ge en slant för att ännu fler barn ska kunna gå i skolan. Till NTI-skolans frivilliga insamling

Distansstudier för hemmasittare11.12.2018 16:16:00 CET | Pressmeddelande

I Kalla fakta som sändes i TV4 4/12 lyfter man på locket och synliggör ett problem svenska skolan och i förlängningen hela svenska samhället brottas med idag, elever som sitter hemma istället för att delta i skolundervisningen. I dokumentären möter vi några ungdomar (grund- och gymnasieskola) som av olika anledningar inte klarar av att inkluderas i den ”normala” skolgången eftersom deras svårigheter gör sig påminda i en rad olika sammanhang. Gemensamt för de personer som intervjuas är att samtliga har en problematik inom NPF-området (neuropsykiatriskt funktionshinder) där autism och ADHD är två av de mest framträdande diagnoserna. Tydligt är att problemet inte sitter i viljan att delta i undervisningen utan att miljö, sociala krav och stress är faktorer som omöjliggör skoldagen för många. I en inledningsfas kan det handla om några strötimmar där eleven avviker men beteendet eskalerar ofta och landar inte sällan i en total exkludering. Enligt den undersökning som Kalla fakta genomfört h

Den digitala matteläraren11.12.2018 09:46:00 CET | Blogginlägg

Allt mer av det vi gör sker digitalt; kommunikation, handel, bankärenden, dejting, mediekonsumtion och mycket annat, så det är inte så konstigt att allt fler digitala verktyg hittar in i klassrummen för att hjälpa oss med våra studier. En av de senaste innovationerna heter Albert – den digitala matteläraren. En svensk startup insåg att skoleleverna i landet inte alltid fick det stöd de behövde med sina matteläxor och studier. Lösningen blev att ta fram en digital mattelärare som alltid har tid för barnen och deras behov. Albert är en digital lösning baserad på artificiell intelligens som anpassar sig efter varje elevs nivå och personliga behov. Han kan hjälpa barn från förskoleåldern upp till andra året på gymnasiet med deras matteuppgifter, och hans kunskaper är baserade på de böcker eleverna själva använder. Albert har blivit en stor succé hos eleverna eftersom han alltid finns där för dem på deras villkor när de behöver hjälp, stöd eller extra utmaningar. Dessutom känns det digitala

NTI-skolans lärare nominerad till årets lärare9.11.2018 12:10:00 CET | Pressmeddelande

En av NTI-skolans lärare har blivit nominerad till årets lärare av några tidigare studenter. Det är Lärargalan som varje år låter studenter nominera lärare som de tycker gjort en insats utöver det vanliga. Mer information kan man hitta på laragalan.se eller på Facebook. "Jag visste inte alls vad det handlade om till en början. Jag gick in på länken som han hade bifogat i meddelandet till mig och insåg att för någon timma tidigare hade Lärargalan annonserat de utvalda nominerade från bl.a. Umeå kommun. En av dessa var jag och till min glädje även en av mina tidigare kollegor." Motiveringen löd “Genom glöd och engagemang har han visat från olika perspektiv hur vi elever på bästa sätt kan nå hösta betyg. Han har också visat hur man kan börja tro på sig själv och våga argumentera för sin sak. Juha har funnits där och stöttat oss elever i alla arbeten och gett oss fin positiv kritik som fått oss att växa som personer, inte minst i skolarbetet. Genom att t.ex. utmana oss på olika sätt. Det h

NTI-skolans SFI på distans får toppbetyg24.9.2018 12:59:00 CEST | Pressmeddelande

SFI på distans är mer individanpassat Det är lätt att tro att SFI på distans är svårt men våra egna mätningar visar att lärare på distans har lättare att ge elever individanpassad hjälp. Vår lärare Emelie berättar att en stor skillnad mellan att undervisa just svenska för invandrare i klassrum eller på distans är att hon ser varje enskild elev. I en stor klass kan ibland dynamiken göra att vissa elever blir tystare och andra tar för sig. När gruppen är stor så är det svårt att se individerna. Men med undervisning i svenska för invandrare på distans så vet läraren vilken nivå just den personen är på, läraren får enskild tid med varje elev, kan bedöma individen utifrån just de kunskaper som den personen har, ge individanpassade uppgifter och slussa vidare till slutprov i exakt rätt tid. Du kan läsa en intervju med Emelie i bloggen här! NTI-skolans SFI på distans får toppbetyg Efter att ha träffat en av våra kunder där vi har SFI på distans, fick vi ta del av en undersökning gjord med all

Välkommen till NTI-skolans pressrum!