Ömangruppen

Ömangruppen drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Företaget är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat. Koncernen Ömangruppen verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt och ägarlett bolag. Verksamheten har 200 medarbetare fördelat på 17 orter och omsätter cirka 400 miljoner.

Pressmeddelanden
41
Meny

Ömangruppen förvärvar ACE gruppen15.1.2018 00:00 | Nyheter

Ömangruppen är ett ägarlett och värderingstyrt bolag som drivs av förbättring och utveckling både när det gäller ny teknik och sin personal. Vi har ett starkt fokus på hållbarhetsfrågor och målet är att förena lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang. Genom förvärvet av ACE gruppen skapas ytterligare förutsättningar för bolagets fortsatta expansion och utveckling inom energi- och miljöteknik i fastigheter samt fastighetsrelaterade servicetjänster till professionella fastighetsägare. Verksamheterna kommer att samlas under Ömangruppen.

Ömangruppen stödjer projekt i Uganda18.12.2017 00:00 | Nyheter

Även i år har Ömangruppen beslutat att skänka pengar till välgörenhet. I år har vi valt att stödja The Fortress som idag driver ett hem för unga gravida flickor i Kampala, Uganda. Flickorna kommer från mycket utsatta förhållanden och behöver alla hjälp de kan få. Pengarna går i år till ett byggprojekt där The Fortress inom fem år ska kunna bygga ett säkert hem där man ska kunna ta emot många fler utsatta flickor än de kan idag i det hus de nu hyr inne i Kampala. Byggprojektet kommer ske på en tomt som organisationen redan äger och har en total budget om ca 1,5 MSEK.

Vi satsar stort i södra Sverige21.10.2017 00:00 | Nyheter

Ömangruppen har haft en positiv utveckling de senaste åren och är nu i en kraftig tillväxtfas. Ambitionen är att fortsätta växa i södra Sverige och arbetet med etableringar på nya orter, närmast i Skåne, pågår. Satsningen innebär rekrytering av totalt cirka 20 nya medarbetare. – Vår övertygelse är att tillväxt är nödvändigt för att utveckla såväl bolaget som våra medarbetare. Vår ambition är fortsatt expansion i södra Sverige och det känns fantastiskt spännande med en satsning i den här omfattningen, säger Peter Arvidsson, vd på Ömangruppen. Ömangruppens vision är att vara ledande på lösningar för ett bättre inomhusklimat, som minskar energianvändningen och förbättrar miljön. Ömangruppen ska inte bara vara det bästa alternativet för kunderna, utan även för sina medarbetare. Att jobba med arbetsmiljöfrågor och utveckling är därför ett prioriterat område, både för att behålla befintlig personal och att rekrytera nya medarbetare. – Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats där
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Ömangruppen drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Företaget är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat. Koncernen Ömangruppen verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt och ägarlett bolag. Verksamheten har 200 medarbetare fördelat på 17 orter och omsätter cirka 400 miljoner.