Plan International Sverige

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Takeover: Phuong Anh tog över som ambassadör

För att uppmärksamma internationella flickdagen den 11 oktober 2019 tog flickor över ledarroller inom flera branscher för att kräva jämställdhet. Phuong Anh, 20 år, tog över Ann Måwes roll som svensk ambassadör i Vietnam.

Takeover: Phuong Anh tog över som ambassadör

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.