Plan International Sverige

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Mens: flickor i en av Plan Internationals hälsoklubbar

På grund av tabun och sociala föreställningar innebär mensen en skam för många flickor och kvinnor i Uganda. Många är tvungna att använda löv, papper, tygremsor eller andra material eftersom de inte kan få tag på eller har råd med bindor och tamponger. Bristen på fungerande mensskydd gör också att många stannar hemma från skolan.

Mens: flickor i en av Plan Internationals hälsoklubbar

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.