PulsAnalys AB

PulsAnalys - vår vision: Att med enkla verktyg öka förståelsen mellan medarbetare och chefer. Därigenom höjs motivationen och effektiviteten, vilket leder till ökade vinster.

PulsAnalys är ett personprofilverktyg baserat på DiSC-teorin och PulsAnalys AB äger de internationella rättigheterna för systemet.

PulsAnalys AB grundades i mitten på 1990-talet av Robert Mellin och är ett svenskt företag som även arbetar internationellt. I dag ägs och drivs företaget av Mia Wernersson. PulsAnalys AB arbetar med att tillhandahålla analys- och mätverktyg för långsiktiga utvecklings- och förändringsarbeten inom ledarskap, organisation och mänskligt beteende. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av ledarskap inom olika branscher.

PulsAnalys AB arbetar med långsiktig och hållbar personlig utveckling med kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn. PulsAnalys styrka är enkelhet, tydlighet och snabbhet.

Pressmeddelanden
1
Meny

PulsAnalys - vår vision: Att med enkla verktyg öka förståelsen mellan medarbetare och chefer. Därigenom höjs motivationen och effektiviteten, vilket leder till ökade vinster.

PulsAnalys är ett personprofilverktyg baserat på DiSC-teorin och PulsAnalys AB äger de internationella rättigheterna för systemet.

PulsAnalys AB grundades i mitten på 1990-talet av Robert Mellin och är ett svenskt företag som även arbetar internationellt. I dag ägs och drivs företaget av Mia Wernersson. PulsAnalys AB arbetar med att tillhandahålla analys- och mätverktyg för långsiktiga utvecklings- och förändringsarbeten inom ledarskap, organisation och mänskligt beteende. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av ledarskap inom olika branscher.

PulsAnalys AB arbetar med långsiktig och hållbar personlig utveckling med kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn. PulsAnalys styrka är enkelhet, tydlighet och snabbhet.